Ontwerpbestemmingsplan Abersonterrein ter inzage

WIJHE – Het ontwerpbestemmingsplan voor het Abersonterrein in Olst ligt ter inzage. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 66 woningen mogelijk, met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen. Tegelijk ligt ook het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling ter inzage. Hiermee heeft het college van Olst-Wijhe zich ervan vergewist dat de gebiedsontwikkeling van het Abersonterrein geen (belangrijke) negatieve milieueffecten heeft op de omgeving. Het bestemmingsplan ligt tot en met 8 juli ter inzage.