Ingezonden: FvD Overijssel-voorman Almekinders over column ‘Traditia’

Onlangs stond er een bijdrage van Kees Huls in dit blad over de energietransitie. Als FVD fractie in Overijssel onderschrijven wij deze nuchtere visie op de energietransitie. Jammer en onnodig dat hij dat moest corrigeren met een tirade over FVD en PVV. Het artikel doet deze partijen tekort, het plaatst de kiezers in een kwaad daglicht en het geeft ook afbreuk aan de schrijver zelf.

Door: Johan Almekinders (Fractievoorzitter Forum voor Democratie Overijssel)

Wat de energietransitie betreft, ook FVD is voorstander van een samenleving die duurzaam met natuurlijke hulpbronnen omgaat. Tegelijk koppelt onze partij deze beweging met klem los van een ideologische verbetenheid die een onrealistische aanpak wil afdwingen. FVD is voorstander van een nuchtere aanpak. Voer duurzaamheid gefaseerd in, op een manier die haalbaar is en bovendien met breed draagvlak. Ons provinciale programma verwoordt dit trouwens ook zo. Fijn dus dat Kees Huls in Salland Centraal verwoord wat velen ook denken. De noodzaak van haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak leeft overigens ook bij kiezers op andere partijen.

Maar blijkbaar is de samenleving zo gepolariseerd en doordrenkt met politieke correctheid dat je deze klimaatnuchterheid niet kan ventileren zonder je meteen verdacht te maken als FVD-sympathisant. Want tegenwoordig is een grotere zonde bijkans niet denkbaar. Een week na zijn nuchtere beschouwing over de energietransitie voelt Kees Huls zich dus geroepen om toch duidelijk te maken dat zijn sympathie niet bij FVD ligt.

Onder het mom van karikaturale humor zet hij politici van FVD en PVV in de provincie weg als boze bejaarde stoorzenders. Op die manier probeert Huls zich bij de politiek correcte goegemeente als verlicht, weldenkend mens te presenteren. Hij verbouwt zelfs zijn wekelijkse column op Salland Centraal tot een inhoudsloze, als humor gepresenteerde, tirade tegen FVD en PVV. Want ja, je moet als gepensioneerd opiniemaker alles op alles zetten om te laten zien dat je deugt.

Wat ons betreft deugt deze poging tot humor van geen kant. De FVD fractie bestaat allerminst uit ontevreden blanke bejaarde stoorzenders die enkel afgeven op wat niet deugt. FVD heeft de jongste en etnisch meest diverse fractie in de Staten van Overijssel. Het politieke programma getuigt van redelijke nuchterheid en we koppelen in de politieke praktijk kritiek aan oplossingen.

Niet voor niets adviseerde de informateur, de gerespecteerde oud-commissaris Geert Jansen, om de formatie aan te gaan met FVD. Wat ook geschiedde, totdat PvdA-kopstukken van buiten de provincie de PvdA-fractie dwongen de formatie op te blazen. Ook in de rol als oppositiepartij laat FVD zien er kritisch en meteen constructief politiek te kunnen bedrijven.

Neem bijvoorbeeld de breed gesteunde motie Taskforce Zonnepanelen van vorige maand, waarbij we inzetten op het vergemakkelijken van het plaatsen van zonnepanelen op de daken zodat het landschap kan worden ontzien. Of kijk naar de afgelopen Provinciale Statenvergadering, waarin we onze realistische visie op omgaan met afval in de circulaire economie over het voetlicht hebben gebracht. Dat heeft geleid tot unanieme steun aan ons initiatief voor een werkbezoek aan Omrin, het duurzaamste bedrijf van Nederland. Dit om ons te informeren over innovatieve technieken en mogelijkheden op het gebied van nascheiden van afval.

Kortom, er is geen enkele reden om FVD-politici en haar achterban neer te zetten als ontevreden humorloze boze oude blanke stoorzenders. Integendeel, de provincie mag juist blij zijn dat er politici zijn, die ondanks het dedain op partijen als FVD, zich kritisch opstellen naar de macht. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om de uitrol van de energietransitie.

Johan Almekinders is fractievoorzitter van FVD in de Provinciale Staten van Overijssel

2 REACTIES

  1. Wat een vreemde reactie, heer Almekinders. Allereerst dicht u FvD een veel te prominente rol toe in mijn artikel ‘Traditia’. Dit artikel was gericht op de ontelbare, meestal niet fijnzinnige online reacties van mensen die zeggen erg te hechten aan oer-Hollandse tradities. Slechts zijdelings wordt uw partij één keer in dit artikel genoemd, net als de PVV, partijen waartoe deze ontevreden mensen zich helaas vaak aangetrokken voelen. De insteek van mijn artikel was om de problemen van deze ontevredenen met een geniaal plan op te lossen, meer niet. Dat u mijn artikel over de energietransitie wel toejuicht was mij niet bekend, heeft u mij nooit laten weten. Laat staan dat ik het laatste artikel geschreven zou hebben om afstand te nemen van associaties met uw partij. In het verleden heb ik constructief samengewerkt met uw (intussen vertrokken) Statenlid Chillion Snoeck inzake de N35 problematiek. In tegenstelling tot FvD sta ik niet principieel negatief tegenover denkbeelden van andere politieke richtingen. Ik kan in mijn artikel absoluut niets terugvinden over uw bewering dat ik FvD en PVV mensen zou wegzetten als ‘humorloze oude blanke boze bejaarde stoorzenders’. Ik begrijp uw reactie dan ook absoluut niet. Ik ben bang dat u last heeft van een negatief zelfbeeld over FvD en daardoor wat overgevoelig bent geworden en dingen ziet die er niet zijn. Volgende week woensdag hebben we op uw verzoek een afspraak en dan hoop ik op meer duidelijkheid.

  2. Ik vind u een hoogst merkwaardige man, heer Almenkinders. Ik krijg net een tweet doorgestuurd van iemand (Ik doe zelf niet aan die Twitter flauwekul) waarin u bovenstaand artikel met mijn reactie gepost heeft met de opmerking dat ik snel ingebonden heb. Dat lees ik echter hierboven echter niet af. Ik wijs u er daarin op dat u een enorm drama maakt als FvD fractievoorzitter over dit artikel dat helemaal niet over uw partij gaat. U nodigde mij uit voor een gesprek hierover en wij spraken voor gisteravond af. U zou, wanneer u klaar was op het Provinciehuis contact met mij opnemen en dan zouden wij elkaar tegemoet rijden en elkaarop “neutraal terrein” halverwege ontmoeten. Ik heb gisterenmiddag vanaf 16.00 op uw appje zitten wachten en een veel interessantere afspraak afgezegd. Om 23.02 kreeg ik een berichtje met allerlei smoezen waarom het niet door kon gaan. U zult begrijpen dat mijn toch al niet bijster positieve opinie over FvD hierdoor niet verbeterd is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.