Opinie: De Voetgangersoversteekplaatsparadox

Zo’n klein decennium geleden vroeg een oude Raaltenaar het Raalter gemeentebestuur een voetgangersoversteekplaats aan te leggen in de Schapenstraat nabij de ALDI. Als reactie haalde het gemeente alles uit de kast om dit te verhinderen, met kul-argumenten zoals, ik verzin het niet:

  • In 30 km/h-zones worden in principe geen voetgangersoversteekplaatsen aangelegd;
  • Omdat voetgangers binnen 30 km/h-gebieden niet geconcentreerd oversteken, zorgt een oversteekplaats in de praktijk vaak voor schijnveiligheid.
  • De voetganger voelt zich gesteund in het oversteken, maar sommige automobilisten verlenen toch geen voorrang.
  • Er zijn de laatste vijf jaren geen ongevallen met voetgangers geregistreerd op de bedoelde locatie.

Nu wil het gemeentebestuur opeens wél voetgangersoversteekplaatsen aanleggen? Vreemd, want de verkeersdruk is de laatste tien jaren niet verminderd, integendeel. En wat is er plotseling niet meer waar van al die eerder genoemde argumenten? Is het geen 30 km/h-zone meer? Stoppen automobilisten die eerder “toch geen voorrang verleenden”, inmiddels wél voor overstekende voetgangers? Speelt het plotseling geen enkele rol meer dat er nog steeds geen ongevallen zijn geregistreerd? Is er nu ineens géén sprake meer van schijnveiligheid?

Voor de volledigheid: ik ben vóór het aanleggen van voetgangersoversteekplaatsen waar dat zinvol is, Maar als die schijnveilig – dus gevaarlijk – zijn, zoals het gemeentebestuur in zijn eerdere afwijzing schilderde, dan moeten ze vanzelfsprekend ook nu niet worden aangelegd.  In het andere geval zal de gemeente Raalte, bij aanrijdingen, terecht aansprakelijk worden gesteld.

Hans de Kort
Raalte