Ingezonden: Het ontwerp van het bestemmingsplan in het Raalter buitengebied

Op 25 maart hebben b&w het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied gepubliceerd in het Weekblad voor Salland. Daarbij wordt iedereen, tot en met 6 mei, in de gelegenheid gesteld bij de gemeenteraad een zienswijze in te dienen. Van die gelegenheid heb ik gebruik gemaakt en heb daarvoor enkele verkiezingsprogramma’s teruggelezen, waarbij me het volgende opviel.

De PvdA: De Raalter PvdA-fractie heeft in het verleden diverse keren kritische opmerkingen gemaakt over bepaalde tekortkomingen in het huidige, nog steeds geldende plan. De kritiek had allereerst  betrekking op de bijna onbeperkte mogelijkheden die het bestemmingsplan, als gevolg van de vele vrijstellingsmogelijkheden, biedt voor het bouwen van megastallen. De directe aanleiding daartoe was de vestiging, nabij Marienheem, van een varkensbedrijf van een van de grootste varkensbaronnen die Europa kent: de alom beruchte Adriaan Straathof, die in Duitsland zelfs een onherroepelijk beroepsverbod kreeg opgelegd.

Ook was de PvdA-fractie buitengewoon ontevreden met het ontbreken van spuitvrije zones rond velden met leliënteelt en soortgelijke gewassen. De Pvda wil zelfs, en ik citeer uit haar verkiezingsprogramma “dat binnen 4 jaar geen gif meer wordt gebruikt in de landbouw (…)”.

D66 rept in haar verkiezingsprogramma dat zij bij het beoordelen van plannen zal gaan voor een schone, gezonde, duurzame en veilige fysieke leefomgeving voor inwoners”.

GroenLinks vindt in haar programma  “dat er geen megastallen meer mogen komen in de gemeente Raalte” en wil ook “koersen op een biologisch gebruik van ons platteland”.

Het CDA vindt al op de eerste pagina, voor zo ver van belang, het volgende: “Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur (…). Rentmeesterschap betekent de wereld beter achterlaten voor onze kinderen dan we haar zelf hebben gekregen”.

Van de overige in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen is me niet duidelijk geworden wat hun standpunten zijn aangaande natuur en dierenwelzijn. Behalve van Gemeentebelangen, maar bij die partij gaan ze niet verder dan, ik citeer, ik verzin het niet: “Plantsoenen, grasveldjes en straten moeten goed worden onderhouden”. Daar heb je dus helemaal niks aan.

Gezien verkiezingsprogramma’s van de vermelde partijfracties, met uitzondering dan van Gemeentebelangen, mogen de Raalter kiezers er gevoeglijk vanuit gaan dat die dit ontwerp-bestemmingsplan zullen benutten om de gedane beloften gerealiseerd te krijgen en daarvoor desnoods een stevig raadsdebat zullen forceren. Een betere gelegenheid komt zo snel niet meer.

Daarom heb ik de gemeenteraad gevraagd de mogelijkheden voor investeerders en veebaronnen als de heer Adriaan Straathof om hun imperium uit te breiden, zoals naast Marienheem is geschied, zo veel mogelijk te beperken. Als dat niet gebeurd, zal dat ten koste gaan van veel agrarische familiebedrijven, vooral van bedrijven die uitgaan van grondgebondenheid. Daarom zouden uitbreidingsmogelijkheden, zoals het vergroten van agrarische bouwkavels, aan strenge en handhaafbare regels moeten worden gebonden. Ook zou een maximum moeten worden gesteld aan het aantal megastallen, zoals indertijd is geschied bij de Log-gebieden.

Bovendien heb ik de gemeenteraad verzocht de diversiteit binnen het Raalter grondgebied te bevorderen en heb daarbij verwezen naar het prachtige voorwoord van visionair wethouder Wout Wagenmans, citaat:  “(…) We willen een extra impuls geven aan de biodiversiteit”, in de notitie Groen, samen doen! Zo’n impuls is immers onmogelijk als niet het gebruik van landbouwgiffen zo veel mogelijk wordt beperkt.

Het voorschrijven van gifvrije zones is geoorloofd, oordeelde de Raad van State, mits de noodzaak “aannemelijk gemaakt” is, aldus verwoordt in een uitspraak dienaangaande. Het moet voor de Raalter gemeenteraad, die recentelijk meerdere malen categorisch en, let wel  unaniem, heeft geweigerd te debatteren over het aanpassen van het bestemmingsplan Buitengebied op de beschreven onderdelen, behoorlijk wrang zijn dat daaraan nu niet meer te ontkomen is. Dat de verkiezingsprogramma’s van de vermelde partijen daarbij een grote rol zullen spelen lijkt me evident.

Ik zou iedere inwoner die het goed meent met de natuur en het milieu, aanraden ook een zienswijze in te dienen. Ik heb in dit opiniestuk mijn best gedaan om voor zo’n zienswijze enkele belangrijke aanknopingspunten te geven. Overigens heeft Onze Lieve Heer mij in een droom verteld dat politici die pretenderen de rentmeesters te zijn van Zijn schepping, in het hiernamaals bij Hem de deur niet inkomen, behalve wanneer zij hun houding tot diezelfde schepping drastisch veranderen, ten goed wel te verstaan.

Hans de Kort
Raalte

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.