‘In 2030 vijf keer zo veel zon- en windenergie als nu’

Elf gemeenten in West-Overijssel presenteren conceptversie Regionale Energie Strategie

REGIO – Het is de bedoeling om in 2030 de helft van het totale elektriciteitsverbruik van de woningen en een deel van de bedrijfspanden in de regio West-Overijssel op te wekken met zonne- en windenergie. Dat is volgens de elf betrokken gemeenten (waaronder ook Raalte en Olst-Wijhe) drie keer zo veel als nu het geval is als je de zonnevelden en windmolens in aanbouw meerekent; de Stentor kwam overigens aan vijf keer zo veel als je die niet meerekent. De ambitie staat in de concept RES (Regionale Energie Strategie) die de provincie, de elf gemeenten, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel vorige week donderdag hebben gepresenteerd.

De RES omvat het bod dat de elf gemeenten doen aan de landelijke overheid. Wat is er in die gemeenten mogelijk op het gebied van duurzame energie? Landelijk worden die boden van de dertig verschillende regio’s opgeteld. Mocht de som het landelijke doel van 35 Terawatt niet halen, wordt bekeken wat er extra mogelijk is. Daarnaast kunnen regio’s onderdelen van hun boden uitwisselen. Wellicht dat de ene regio best iets meer kan doen dan de andere.

De regio West-Overijssel wil voorzien in 1,6 Terrawatt. Volgens Frank Niens, wethouder van de gemeente Raalte, is dat een mooie stap in het verduurzamen van de energiebehoefte in de regio. “Op basis van de geluiden uit de andere regio’s, nog niet overal is de concept-RES gereed, denk ik dat we die landelijke doelstelling van 35 Terrawatt ook ruimschoots halen. De meeste biedingen vallen hoger uit dan het gemiddelde dat je nodig hebt. Vaak minimaal anderhalf keer zo veel.”

Om aan de doelen tot 2030 te voldoen, moet er (het is een denkrichting) in de gemeente Raalte in 2030 47 hectare aan zonnepanelen op grote daken liggen (er ligt al circa 7 hectare op grote panden); 28 hectare zon op erf (zoals dat in jargon heet; daarbij gaat het om kleinere projecten tot 2 hectare zoals die aan de Wijheseweg); 47 hectare zon op grotere velden en circa tachtig kleine windmolens (tot maximaal 25 meter). Daarnaast opteert Raalte op dit moment ook nog voor drie windmolens (met een tiphoogte van 100 meter). Maar, zo stelt Niens direct, dat is niet in beton gegoten. Er kan ‘uitgewisseld’ worden, dus bijvoorbeeld meer hectares aan zonnevelden in plaats van de windmolens.

De gemeente houdt de ambities qua wind bewust klein. “Daarmee zijn we wat bescheidener”, stelt Niens. “Er zijn andere plekken in Nederland waar die beter passend zijn en een hogere opbrengst hebben.” Niens noemt het ‘een heel mooi bod’. “We doen ook weer niet buitensporig meer dan andere gemeenten. Iedere gemeente draagt bij naar wat nu realistisch en haalbaar lijkt. Samen met de gemeenteraad en de dorpen kijken we wat waar kan. In de dorpen zit veel energie en die gaan we zeker inzetten.” Maar zo stelt Niens ook: “Dit is niet het eindpunt. Dit zijn de doelen tot 2030. Maar dan komen de doelen tot 2050 nog.”

Zonneparken

Maar daarmee is de bijdrage aan de landelijke klimaatdoelen nog lang niet compleet. Onder de RES valt grofweg gezegd de stroomvoorziening voor alle woningen en (de meeste) kantoorpanden. Voor de warmtevoorziening, de landbouw, de industrie en het transport lopen andere trajecten. De gemeente Raalte heeft inmiddels een plan van aanpak geschreven voor het opstellen van de warmtevisie. Daarover volgende week meer.

Volgens Niens blijven de aanvragen voor grotere zonneparken in de gemeente ondertussen gewoon binnenkomen, coronacrisis of niet. “Her en der zijn er plannen in voorbereiding. We merken niet dat de aanvragen stil vallen.” Een belangrijke vraag is natuurlijk of een dergelijke inspanning, die gepaard gaat met veel publiek geld, wel realistisch is, nu we volgens vele ‘experts’ in het begin zitten van een stevige economische crisis. Dat is weliswaar een vraag die op landelijk niveau gesteld dient te worden, maar toch… Niens: “Wij moeten werken met wat we op dit moment weten. We hebben dit op landelijk niveau afgesproken en ons er met de gemeenten aan gecommitteerd. Het proces gaat door, uiteindelijk moeten we met elkaar naar die duurzame samenleving toe.”

Opgewekt

Marcel Blind, wethouder van de gemeente Olst-Wijhe en duovoorzitter van de RES-regio West-Overijssel is het daarmee eens: “Dat we de komende tien jaar samen aan de slag gaan om de helft van ons elektraverbruik te verduurzamen staat vast”, meldt hij in een persbericht namens de regio. “Hoe we dat gaan doen, hoe de verdeling precies zal zijn tussen zon en wind en waar de zonneparken en windmolens zullen komen staat nog niet vast. Dat gaan we samen met de gemeenteraden, de lokale steden, dorpen, wijken en buurten het komend jaar verder uitwerken.”
West-Overijssel kijkt ook naar de economische kansen die de energietransitie biedt. Bovendien onderzoekt de regio of die transitie verbonden kan worden aan andere vraagstukken die opgelost moeten worden, zoals het vergroten van de biodiversiteit en het terugdringen van de stikstofuitstoot. De concept-RES draagt dan ook de titel ‘Naar een opgewekt West-Overijssel’. De regio streeft naar minimaal 50 procent lokaal eigendom, zodat inwoners en ondernemers meeprofiteren van de bouw van de zonneparken en windmolens.

Voorkeurslocaties

In april en mei praten de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen in West-Overijssel over de concept-strategie. Zij leveren adviezen die meegenomen worden in de ontwikkeling van de concept-RES naar de RES 1.0. Op 1 juni leveren de samenwerkende partijen een concept-RES in bij het Rijk. Een jaar later, op 1 juli 2021, dient West-Overijssel de RES 1.0 in. De raden stellen de RES 1.0 vóór 1 juli 2021 vast. In die RES 1.0 staan de voorkeurslocaties voor zonneparken en windmolens, hoe die een plek krijgen in het landschap en hoe inwoners en ondernemers mee kunnen doen en mee kunnen profiteren van de te bouwen zonne- en windparken. De gemeente Raalte is met de dorpen in gesprek over de energieopgave en wil samen met de dorpen kijken wat waar kan. Inmiddels is een aantal werkgroepen vanuit de dorpen actief aan de slag om te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor zon op dak, zon op veld of windenergie. Daarnaast zijn er ook andere initiatiefnemers, ondernemers en energiecoöperaties die initiatieven voor duurzame energie ontwikkelen.

De concept-RES van West-Overijssel is te vinden op staging2.reswestoverijssel.nl/conceptres.

Foto: Pixabay

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.