College Olst-Wijhe wijst ‘Averbergen’ aan als nieuwe schoollocatie

OLST/WIJHE – De schoolbesturen De Mare en mijnplein ontwikkelen in samenwerking met de kinderopvang een inhoudelijk onderwijsconcept (kindcentrum) voor de gemeente Olst-Wijhe. Als locatie voor het kindcentrum van Olst, Boskamp en Den Nul stelt het college van B&W nu aan de gemeenteraad voor om een gebied ten noorden van zorgcentrum Averbergen aan te wijzen. Met de realisatie van het nieuwe scholencluster is een investering door de gemeente en schoolbesturen van ongeveer 10 miljoen euro gemoeid. Dit heeft betrekking op de bouw van het scholencluster en de inrichting van de openbare ruimte.

‘Scholen voor morgen’
Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport is hierbij de succesfactor. Met elkaar wordt zo gewerkt aan het realiseren van toekomstbestendige, betaalbare voorzieningen voor onderwijs en opvang voor kinderen.

De aanwezigheid van kwalitatief goed, betaalbaar en toekomstbestendig onderwijs is van groot belang voor de gemeente Olst-Wijhe. De gemeente wil haar inwoners een aantrekkelijke woonomgeving bieden waarin kinderen goed en veilig kunnen opgroeien. Daar horen kwalitatief sterke en gezonde onderwijsvoorzieningen bij. Onderwijsvoorzieningen leveren ook een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat. Olst-Wijhe wil ook als woongemeente aantrekkelijk blijven voor jonge gezinnen.

Locatie Olst-Boskamp-Den Nul
Vanuit de inhoud van het onderwijs geven de schoolbesturen de voorkeur aan een locatie op het meest noordelijke veld van het sportpark Overwetering. Vanwege een goede ruimtelijke-planologische ontwikkeling van Olst geeft het college de voorkeur aan een locatie ten noorden van zorgcentrum Averbergen. De schoolbesturen kunnen instemmen met deze locatie, mits de gemeente zorgt voor extra voorzieningen zodat maximaal recht wordt gedaan aan het onderwijskundige concept waarbij sport, spel en bewegen een belangrijke rol spelen. Het voorstel dat het college nu aan de raad voorlegt voorziet in deze extra voorzieningen en investeringen. De besluitvorming van de raad was eerder gepland in april en mei. Echter, de coronacrisis heeft ook gevolgen voor de besluitvormingsprocedures van de raad. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer precies de besluitvorming plaatsvindt.

Gemeente en schoolbesturen waren van plan om voor de inwoners van Olst, Boskamp en Den Nul een inloopbijeenkomst te organiseren halverwege april. Vanwege het coronavirus gaat deze uiteraard niet door. Gemeente en schoolbesturen kijken nu naar vervangende communicatiemomenten en middelen.

Alle documenten die te maken hebben met het raadsvoorstel zijn te vinden op staging2.olst-wijhe.nl/scholenvoormorgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.