Raalter college blijft achter gasloos bouwen staan

RAALTE – Het Raalter college van B&W deelt de zorgen van de VVD Raalte over het gasloos bouwen niet. VVD-fractievoorzitter Alexander Kreule had met een brief een voorzet gegeven om het weer mogelijk te maken om nieuwe woningen aan te sluiten op het gasnet. Sinds 1 juli 2018 gebeurt dat niet meer. Kreule wees in zijn brief echter op uitzonderingen elders in het land.

Door woningen weer aan te sluiten op het gasnet kan er volgens de VVD goedkoper gebouwd worden. “Zeker gezien de krapte op de huizenmarkt moeten we zoveel mogelijk tempo maken met het realiseren van extra woningen”, zo schreef Kreule.

Het Raalter college stelt echter dat de gemeenten die uitzonderingen hebben gemaakt dat doen op basis van ‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’. Het gaat dan om specifieke situaties. Bijvoorbeeld projecten die al ruim voor juli 2018 in voorbereiding waren en waar de aanpassing van de Gaswet tot problemen zou leiden of al bestaande plannen om de het betrokken gebied binnen vijf jaar van een ander warmtenet te voorzien. Dat is in Raalte nog niet aan de orde geweest, zo stelt het college. “Mocht het zich in de toekomst voordoen, zullen wij per geval een afweging maken.” Wel zegt de gemeente de ontwikkelingen omtrent groen gas (een potentiële energiebron) nauwgezet te volgen en te bekijken hoe deze bron het beste ingezet kan worden in Raalte. Daarop komt de gemeente in de warmtetransitievisie van 2021 terug.

Kreule wilde ook weten of het mogelijk is om op zeer korte termijn bij alle lopende nieuwbouwplannen weer een gasaansluiting mogelijk te maken. “Onze eerste inschatting is dat het niet of moeilijk houdbaar is”, zo schrijft het college. “Het aanwijzen van de gemeente als generiek uitzonderingsgebied brengt juridische risico’s met zich mee.” Het college wijst er ook op dat er geen jurisprudentie over bestaat.

Het Raalter college is ook van mening dat het aanleggen van een gasnetwerk geen extra kansen biedt voor de toekomst, zoals Kreule juist wel denkt. “Nieuwbouw is relatief eenvoudig (in vergelijking met bestaande bouw) aan te sluiten op een alternatieve warmtebron. Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied en de beperkte beschikbaarheid van duurzame gassen als waterstof en groengas voor de gebouwde omgeving, vinden wij het ongewenst om de regelgeving omtrent nieuwbouw terug te draaien.”

4 REACTIES

  1. Ik neem aan dat b&w de betreffende besluiten niet unaniem hebben genomen. Wij mogen immers aannemen dat VVD-wethouder Dennis Melenhorst – wethouder voor spek en bonen, omdat hij overbodig is – fel zal hebben tegengestemd. Ik heb de gemeente gevraagd deze vraag te beantwoorden. Een bestuur dat zegt optimaal transparant te willen zijn, zal geen moeite hebben met het beantwoorden van zulke vragen.

  2. Inmiddels heb ik antwoord op de vraag of de besluiten al dan niet unaniem zijn genomen. Dat blijk inderdaad het geval te zijn geweest. Conclusie: VVD-wethouder Melenhorst is het over dit onderwerp dus geheel oneens met zijn eigen fractie. Dat is in Raalte buitengewoon opvallend.

    • Dus is het bestuur transparant geweest, zijn aannames in dit geval niet juist geweest en weten we nog niet veel meer als voorheen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.