Home / Nieuws / Opinie: Gyfosaatverbod

Opinie: Gyfosaatverbod

In Noord Brabant hebben tien gemeenten, en ook de provincie zelf, het gebruik van Roundup verboden op gronden die door hen worden verpacht aan derden. Gronden dus die eigendom zijn van die overheden. Zij staan daarin niet alleen, ook in andere provincies hebben gemeentebesturen zo’n verbod ingesteld.

Door: Hans de Kort

Ook de gemeente Gilze en Rijen heeft op hun gronden het gebruik van Roundup verboden, maar daartegen is bezwaar aangetekend bij de Grondkamer. De Grondkamer oordeelde dat gemeenten dat verbod niet mogen opleggen aan pachters. Gilze en Rijen gaat hiertegen, mijns inziens volkomen terecht, in beroep. Dat gemeentebestuur vindt glyfosaat namelijk “schadelijker dan lange tijd gedacht” en wil “toekomstige gebruikers of bewoners niet opzadelen met extra opruimkosten of gezondheidsrisico’s”. In sommige Europese landen, waaronder Denemarken, België en Oostenrijk geldt zelfs, om min of meer dezelfde redenen, een algeheel verbod op het gebruik van glyfosaat.

Gotspe
Vooropgesteld: de Grondkamer is onderdeel van het Ministerie van Landbouw en Natuur, een ministerie van een van de meest doortastende politici die Nederland kent: Carola Schouten. Iedereen kent haar wel als de minister die de woorden “noodzakelijke vermindering van de veestapel” niet uitgesproken krijgt en alleen al bij de vraag daarnaar direct met de ogen begint te knipperen en met hulpzoekende, vertwijfelde blik om zich heen kijkt.

Dat de uitspraak van de Grondkamer een gotspe moet zijn blijkt wel uit een brief die diezelfde minister, amper een maand geleden, het moet in een ogenblik van totale verwarring zijn geweest, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, In die brief schrijft ze, en ik citeer, ”Het gebruik van glyfosaat in door Staatsbosbeheer aan derden verpachte terreinen wordt in de nieuw op te stellen pachtcontracten in principe verboden. Lopende pachtcontracten – waarin het middel nog zou kunnen zijn toegestaan – worden uitgefaseerd.” Het lijkt me een vorm van grote rechtsongelijkheid wanneer de rijksoverheid zichzelf op haar eigen gronden een glyfosaatverbod veroorloofd en dat vervolgens niet toestaat aan lagere overheden.

Gemeente Raalte
In Raalte is er geen enkele fractie te vinden die over zo’n mogelijk verbod wil debatteren in een openbare gemeenteraadsvergadering. Ik kan die conclusie trekken uit het feit dat mijn verzoek daartoe, ik citeer uit het antwoord daarop van de gemeenteraad, hun vertegenwoordigers in de agendacommissie “unaniem” hebben besloten dat verzoek af te wijzen.

Datzelfde geld overigens ook voor een verzoek om in een openbare raadsvergadering te debatteren over het in bestemmingsplannen opnemen van criteria voor “spuitvrije zones” voor landbouwgif in de nabijheid van gevoelige objecten zoals woningen, alsook het bouwen van megastallen drastisch te beperken door het opnemen van doeltreffende criteria rond aantallen en afmetingen van agrarische bouwpercelen die voor megastallen in aanmerking komen, zoals ook gebeurd is in de Landbouw ontwikkelings gebieden (Log’s)

Ik betreur het dat geen enkele fractie over de mogelijkheid hierover in debat te gaan, gebruik heeft willen maken. Ik heb het zwart op wit: “als één (agendacommissie-)lid een onderwerp wil agenderen, dan wordt daaraan tegemoet gekomen”. Jammer en buitengewoon teleurstellend dat blijkbaar geen enkel raadsleden belangstelling heeft voor de vermelde onderwerpen.

Ik kom bij dit alles tot geen andere conclusie dan dat alle mooie woorden van Raalter  gemeentebestuurders en politici over het grote belang van inwonersinitiatieven en participatie niets anders zijn dan gebakken lucht.

Rentmeesters
Het is me wel duidelijk dat het CDA en Gemeentebelangen er geen enkele moeite mee hebben dat de natuurlijke diversiteit de voorbije drie decennia met zo’n 80% naar de filistijnen is gegaan en dat die ontwikkeling zich voortzet. Maar dat ook de andere Raalter partijen daar geen enkele moeite mee lijken te hebben, is ronduit ontgoochelend.

De mare gaat dat Onze Lieve Heer voornemens is om de beginselen van alle christelijke partijen (telkens als Hij het las, moest Hij ervan overgeven) te ontdoen van de zinsnede dat zij zich beschouwen als “rentmeesters van de schepping”.

Hans de Kort
Raalte

 

Lees ook

‘Nog meer onzekerheid voor agrarische ondernemers’

ZWOLLE – “Nog meer onzekerheid voor agrarische ondernemers en hun gezinnen”. Dat zegt Gert Harm …

4 comments

 1. sleutelboertie

  “Links intellectueel Nederland”in de vorm van docenten,journalisten en politici wijzen telkens met een beschuldigende vinger richting alles wat hen niet aanstaat.
  Soms terecht, soms wordt er klakkeloos nagekakeld en creëren ze hun eigen waarheid.
  Als je als politiek je statement wilt afgeven m.b.t. glyfosaat , dan moet je ook zo reëel zijn, geen produkten van overzee, waar glyfosaat als standaard gewasbescherming wordt gebruikt, te importeren.
  Dat je als gemeente zegt dat het niet wenselijk is, of slechts op bepaalde voorwaarden,zal in veel gevallen genoeg zijn.
  De transitie naar kringlooplandbouw lijkt een mooie, maar we hebben meer dan de dubbele oppervlakte nodig voor dezelfde produktie.
  Dat de biodiversiteit minder is geworden kan ik wel beamen, de weiden zijn van een heel andere samenstelling dan in de jaren 70,maar of je de politiek daar de schuld van kan geven is maar de vraag.
  Er moet rendement worden gedraaid, anders ga je ten onder.

  • De wereld moet (en gaat) terugschalen. We hebben dan – op landbouw gebied dan – niet dezelfde productie nodig. Ok, alles wordt wat duurder. Maar van een paar keer per jaar minder op vakantie en niet wekelijks uit eten gaan word je als mens niet slechter.

 2. Glyfosaat is vele jaren in dorpen en steden gebruikt om de bestrating schoon te houden van onkruid. Ik denk dat 90 procent van het middel niet kwam op het onkruid maar op straat en met de eerste regenbui verdween naar het riool en vervolgens kon men het terugvinden in het oppervlaktewater. Natuurlijk kreeg de boer weer de schuld van de restanten in het oppervlaktewater want daar kun je zien dat er gebruik wordt gemaakt van het middel. Op 1 hectare gebruikt men 2 liter glyfosaat wanneer er een uitgebreide onkruidbestrijding nodig is en wordt het weer afgebroken omdat het middel 100 procent op het gewas terecht komt. Het lijkt natuurlijk heel giftig omdat de meeste plantjes dood gaan en je een geel veld ziet. Maar een liter jenever is ook giftig, hoe dat is ten opzichte van glyfosaat weet ik niet maar dat je van beide ziek kunt worden geloof ik wel wanneer je er maar voldoende van in neemt.
  Het middel glyfosaat is een stok geworden om de boer te slaan, en Hans heeft er zelfs een knuppel van gemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.