College geeft groen licht voor zonnepark Wijheseweg

1,8 hectare aan zonnepanelen; nog niet alle omwonenden overstag

RAALTE – Energiecoöperatie Endona heeft van het Raalter college van B&W toestemming gekregen voor de aanleg van de zonneweide bij de Wijheseweg. Voor een periode van maximaal 25 jaar mag de stichting afwijken van het bestemmingsplan. De plannen voorzien in een zonneweide van circa 1,8 hectare. Daarmee wordt duurzame energie opgewekt voor circa zevenhonderd huishoudens.

Niet alle omwonenden zijn blij met het plan. In totaal werden twaalf zienswijzen ingediend. Een deel van de bezwaren is volgens het college met een tweetal gesprekken met de indieners, omwonenden en aanliggende grondeigenaren weggenomen. Het is voor de indieners nog mogelijk om tegen het besluit beroep in te stellen bij de rechtbank.
De gesprekken vonden plaats op 21 januari en 25 februari. Endona heeft op basis van de zienswijzen en de gesprekken de inrichtingsplannen voor de zonneweide aangepast. Door het park ongeveer 10 cm verdiept aan te leggen en rondom een grondwal met een hoogte van 1,5 meter aan te leggen, moeten de zonnepanelen geheel aan het zicht worden onttrokken. “In het tweede gesprek met omwonenden kwamen hierop geen afwijzende reacties”, zo stelt het college.
De zienswijzen hadden verder met name betrekking op de noodzaak van de zonneweide, de locatie en de meerwaarde van de omgeving. Ook waren er opmerkingen over de aanpak en uitvoering van het proces met de omgeving voor de besluitvorming in september door het college.
In meerdere zienswijzen werd aangegeven dat er geen zonnevelden op landbouwgronden moeten komen: daken en ‘restgronden’ eerst. Hierbij werd verwezen naar de ‘zonneladder’ van rijk en provincie. Volgens het college is de opgave echter dusdanig groot dat die met alleen zon op daken niet gehaald kan worden. Ook restgronden zijn er onvoldoende. “De zonneladder waarnaar wordt verwezen, is geen volgtijdelijke volgorde, er moet nu op alle ‘tredes’ van de ladder ingezet worden”, zo schrijft het college.

‘Niet logisch’

Meerdere indieners vinden de locatie van het zonneveld niet logisch, midden tussen de landbouwpercelen. Het college stelt echter dat de aanvraag ruimtelijk gezien aanvaardbaar is: in ‘het oksel’ van twee provinciale wegen nabij de dorpsrand van Raalte en passend in de schaal van het relatief kleinschalige landschap. “Ook ligt de zonneweide ruimtelijk gezien op voldoende afstand van omwonenden.”
In het tweede gesprek met de omwonenden is wel toegezegd dat er in principe binnen een straal van 500 meter geen andere zonneparkontwikkelingen mogen komen. Juridisch is dit bij deze vergunning niet te borgen. Wel wordt dit punt wordt bij de evaluatie van de richtlijnen zonneparken (eind 2020) verder meegenomen.
Ook heeft Endona een uitgewerkt voorstel gedaan hoe zij invulling geven aan de maatschappelijke meerwaarde van de zonneweide en hoe omwonenden mee kunnen profiteren. Dit voorstel is in het tweede gesprek met de omgeving besproken. In het laatste gesprek bleven sommige omwonenden nog kritisch over de zonneweide op deze locatie. Endona blijft in overleg met omwonenden over de uitvoering en de verdere invulling van de maatschappelijke meerwaarde.

Vaart maken

De gemeente wilde vaart maken. Als er geen vergunning wordt afgegeven kan er geen SDE subsidieaanvraag gedaan worden. De openstelling van de subsidie is op 17 maart gestart. Als er geen subsidie wordt toegekend, is het volgens het college maar de vraag of de zonneweide gerealiseerd kan worden. De gemeente heeft een planschadeovereenkomst afgesloten met Endona. Eventuele verzoeken om planschade kunnen op die manier op de aanvrager worden verhaald. Er is dus voor de gemeente Raalte geen financieel risico. De omgevingsvergunning wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.