Home / Nieuws / Rietkraag verder als IPC-school

Rietkraag verder als IPC-school

RAALTE – Brede School de Rietkraag in Raalte is met ingang van deze maand een zogenaamde IPC-school. Dat betekent dat de school werkt volgens de principes van IPC (International Primary Curriculum). De vakken taal, lezen en rekenen zijn de zogenaamde basisvaardigheden die (’s ochtends) een groot deel van het lesrooster vullen en die buiten het IPC staan. Alle andere vakken en vakgebieden (vaak in de middag) maken deel uit van het IPC.

“Binnen IPC zijn nieuwe inzichten verwerkt over hoe kinderen leren”, vertelt schooldirecteur Rudi Logtenberg. “90% van wat we weten over hoe onze hersenen werken komt uit onderzoek van de laatste 15 jaar. Deze nieuwe kennis heeft ook invloed op het onderwijs. Het IPC is gebaseerd op deze nieuwe kennis. Er worden binnen dit curriculum activiteiten ontwikkeld, die rekening houden met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen, mindmapping en leerstijlen van kinderen.”

In het IPC worden de volgende vakken geïntegreerd aangeboden: natuurkunde, biologie, techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappelijke verhoudingen, tekenen en handvaardigheid. ICT wordt niet gezien als een apart vakgebied, maar is verworden tot een wezenlijk en onmisbaar onderdeel van het onderwijs. Het lesmateriaal bestaat uit zogenaamde Units. Elke Unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. Hieruit komen de leeractiviteiten voort. “Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren”, vertelt Logtenberg. “We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. De keuze van de units wordt voor een deel bepaald door de eisen die aan ons onderwijsaanbod worden gesteld.”

Niveaus en doelen

De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor verschillende leeftijdsniveaus. Deze worden mileposts genoemd. “Wij werken straks met de mileposts groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. De groepen 1-2 werken met het Early Years Curriculum. Bij elke milepost worden leerdoelen beschreven, die kinderen bereikt moeten hebben tegen het einde van het schooljaar. We bepalen steeds de keuze van de units voor een milepost voor een periode van twee jaar, waarbij we erop letten dat alle vakgebieden in die periode min of meer gelijkmatig verdeeld aan de orde komen.” In de mileposts wordt onderscheid gemaakt tussen vakinhoudelijke doelen (leerdoelen voor alle verschillende vakken); persoonlijke doelen (leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden) en internationale doelen (leerdoelen voor het ontwikkelen van een internationaal perspectief).

Voordat aan een nieuwe ‘unit’ begonnen wordt, ontvangen de ouders een informatiebrief met een uitleg over de inhoud en de doelen van de unit. Zo krijgen ouders een goed idee van waar het kind mee bezig is en kunt ze helpen en stimuleren, bijvoorbeeld met het verzamelen en meenemen van materialen. Ook worden ouders regelmatig gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit.

Lees ook

Kenniskaravaan over bestuursfuncties

RAALTE – ‘Bestuursfuncties tijdelijk en altijd’ is het thema van de komende Kenniskaravaan op dinsdag …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.