Opinie: Participatiegemeente

.

Ingezonden door Hans de Kort

Enkele weken geleden bracht onze koning een bezoek aan Raalte. In een landelijk dagblad las ik daarover een verslag en ik moet zeggen, de afdeling voorlichting heeft fantastische werk verricht.

Ik las dat in het gemeentehuis ‘een welwillende opgewektheid hangt’ en alles ‘functioneert als een soepele machine’. De koning kreeg dingen te horen als ‘schakelen met schaal’, over ‘groen samen doen’, over ‘van buiten naar binnen werken’, over de ‘negentien luistervinken die met inwoners praten’, over ‘spiegels van buiten die worden voorgehouden’, over ‘een nieuwe mindset waarbij de ambtenaar de burger in de ogen kijkt’, over ‘inwoners die ook visiemakers zijn’. Tot slot had majesteit een gesprek met de acht fractieleiders die ‘een grote mate aan saamhorigheid toonden’ en dat in Raalte ‘verbinding’ het toverwoord is.

Later las ik artikelen over onze burgemeester Dadema die zo bedreven is in het bespelen van de ‘sociale’ media.

In een interview konden we lezen dat hij er trots op is in Raalte te kunnen experimenteren. Trots is hij ook op zijn gevoel voor humor. Dat hij, als het er eens een keer fel aan toe gaat in de gemeenteraad, een grapje maakt om daarmee de kou uit de lucht te halen. Merkwaardig genoeg kan ik kan niet herinneren dat er ooit een felle raadsdiscussie heeft plaatsgevonden. Zélfs niet toen Dadema weigerde aangifte te doen tegen wethouder Wagenmans die een strafbaar feit pleegde door een hem opgelegde geheimhoudingsverplichting te schenden. Er kwam weliswaar een motie van wantrouwen maar die haalde het niet. Je zou dan denken dat diegenen die de motie hadden ingediend, ook het doen van de aangifte zouden overnemen, maar zelfs dat gebeurde niet. In de gemeenteraad zijn de goede verhoudingen dermate belangrijk, dat het doen van aangifte liever wordt overlaten aan inwoners met lef, die wel tegen een stootje kunnen.

Wat dat experimenteren betreft was de Raalter burgemeester succesvol. In de loop der jaren zijn onder diens leiding zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden voor burgers om in te spreken tijdens belangrijke vergaderingen, feitelijk op slot gezet. Voor hen resteert daartoe nog slechts één gelegenheid en dat is tijdens een nietszeggend rond-de- tafelgesprekje, waar feitelijk geen hond op afkomt, laat staan een vertegenwoordiger der voor de regionale democratie zo belangrijke media.

Een andere experiment betreft Dadema’s  poging tot het in stand houden van het onrechtmatig geheimhouden van beleidsstukken. Dit gebeurde door in een “Protocol geheimhouding en beslotenheid’  twee met de wet strijdige criteria op te nemen om aldus op een slinkse wijze de Wet openbaarheid van bestuur te omzeilen. Het was de gemeenteraad niet eens opgevallen. Er moest een oplettende inwoner aan te pas komen om dat protocol gecorrigeerd te krijgen. Toen dat een half jaar later nog steeds niet bleek te zijn gebeurd, kon die burger er opnieuw achteraan. De gemeenteraad bleek namelijk weer eens te hebben verzaakt in zijn controlerende taak.

Dan is er de kwestie met het naar Raalte  halen van een voor Raalte veel te groot asielzoekerscentrum. Deze zaak had Dadema al in kannen en kruiken, de gemeenteraad had er al mee ingestemd, voordat er ook maar een inwoner iets over te zeggen had. Het enige waar ze nog enige invloed op hadden, was de looproute van het azc naar het dorp. Wat een ‘voorbeeldige’ vorm van inspraak toch. Vanachter voorgehouden hand kon je raadsleden horen zeggen dat de gemeente met dat azc een mooie stuiven zou gaan verdienen aan deze jarenlang onverkoopbaar gebleken lap industriegrond.

Let wel: ik ben voor het opvangen van vluchtelingen, maar dan niet op een onproportionele wijze en met opportunistische motieven. Dat is niet goed voor de gemeenschap die hen opvangt en zeker niet voor de vluchtelingen.

Tot slot wil ik enkele voorbeelden geven van onze zogenaamde participatiegemeente en de omgang met geëngageerde burgers, waar deze burgemeester voortdurend mee loopt te pronken.

Bijvoorbeeld inzake het binnenhalen van een in Duitsland voor dierenmishandeling veroordeelde varkensbaron met zelfs een beroepsverbod in dat land. Marienheemse bewoners die daartegen protesteerden liepen tegen een muur van onwil. Met als meest onzinnige argument: we kunnen het niet verhinderen “want het bestemmingsplan laat het toe”. Alsof de gemeenteraad niet zelf die regels had gemaakt! Een herhaald verzoek om die regels dan maar eens aan te passen en dit te bespreken in de gemeenteraad werd vervolgens vurig van tafel geveegd. Datzelfde geldt voor het inperken van het gebruik van landbouwgif.

Een ander voorbeeld van een botte afwijzing van burgerparticipatie, betreft de behandeling van een verzoek van een betrokken burger om contante betaling voor gemeentelijke diensten te herinvoeren om daarmee uitsluiting van kwetsbare burgers op te heffen. Het kwam er uiteindelijk wel van, maar daarvoor moest die burger hemel en aarde bewegen. Het gemeentebestuur trok een muur van onwil en onbegrip op. Pas nadat b&w merkten dat zij geen kant meer op konden en dat er voor hen een enorm gezichtsverlies dreigde, gingen zij overstag.

In Olst-Wijhe wilde de gemeente een groene ruimte, langs de achtertuinen van bestaande huizen, volbouwen met woningen. Na protest en argumenten van de betrokken omwonenden, besloten b&w de groene bestemming te handhaven. In Raalte zou zoiets praktisch ondenkbaar zijn.

Tot zover onze paradijselijke participatiegemeente. Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen van wat Raalte onder participatie en betrokkenheid verstaat, maar ik denk dat de genoemde staaltjes wel volstaan, ze zijn representatief.

Als mijn verhaal ergens niet klopt: graag voorbeelden.

Hans de Kort
Raalte

37 REACTIES

 1. Ik zag al diverse rookpluimen boven Raalte, ongetwijfeld stoom uit oren van dorpsgenoten die nu driftig een reactie in elkaar bakken. Dit wordt smullen! (9.13u)

  • Dan mag ik hopen @Zeurpiet dat die dorpsgenoten eerst goed nadenken voordat ze de ‘boodschapper’ met inhoudsloze woorden liquideren.
   En voor ik het vergeet: Allemaal een gelukkig en vreedzaam 2020 gewenst!

 2. Nou Hans, Je hebt schijnbaar wel een héél hoge pet op van Olst-Wijhe …wil je ook een rits voorbeelden van wat in deze Gemeente buiten de burgers om besloten wordt? En waarom denk je dat er al 2 Plaatselijk Belang verenigingen zijn opgeheven? Omdat de Gemeente hier zoo goed luistert …. ??

 3. Ik had gehoopt dat @Hans de Kort dit Nieuwjaar met een glaasje Champagne begonnen zou zijn, maar helaas stond er weer een tankwagen met azijn voor zijn huis geparkeerd. Volgend jaar beter!

 4. Wat is precies je punt Hans, wat wil je bereiken met dit opiniestuk? Laten weten dat je het niet eens bent met wat er in de media over het bezoek van de koning is gerapporteerd? Dat jij persoonlijk wat zuurder kijkt naar het wel en wee binnen de Raalter gemeenschap en het functioneren van het politieke bestel? Nog maar eens je eeuwenoude stokpaardjes van stal?

  What else is new? Het is bijna vermakelijk lachwekkend.

  Je kan klaarblijkelijk ook alleen maar achteruit kijken en aangeven waar je vind dat het niet goed is gegaan, met kennis van feiten achteraf. En dan meestal een vingertje, nooit eens een compliment. Achteraf kan je met een gerust hart vragen waar je het verkeerd ziet of wat er niet klopt. En dan lijkt het net of je de waarheid in pacht hebt. Doe het eens als nog niet alles duidelijk of zeker is en er toch keuzes gemaakt moeten worden. En ja, dan maak je soms fouten.

  Zijn er überhaupt wel zaken in Raalte waarvan je vindt dat ze prettig en goed geregeld zijn? Nu of vroeger? Vraag me wel eens af waarom je nooit verhuisd bent in al die jaren van klaagzang op gemeentelijk beleid.

 5. Wie is toch die Hans de Kort die er kennelijk een eer instelt om zo af en toe in de plaatselijke media het college van de gemeente Raalte en zijn individuele leden “bashen”

 6. Wie is toch die Hans de Kort die af en toe in de plaatselijke media het college van de gemeente Raalte en zijn individuele leden zo “basht”.

  • Beste Ton Schrijver,

   Als je wilt weten wie of Hans de Kort is dan kan ik je aanbevelen om ’s morgens maar eens plaats te nemen aan de lange leestafel in de bibliotheek van Raalte,
   Daar komt hij geregeld van tijd tot tijd langs om zijn politieke ongenoegen aan alles en iedereen met vol stemgeluid rond te tetteren.
   Als hem een keer hebt gehoord en gezien dan weet je genoeg, en vergeet je hem nooit meer!!

 7. Voorbeeld van niet kloppend deel:
  Het inspreken tijdens raadsvergaderingen werd niet onder Dadema, maar onder Zoon afgeschaft.

 8. Er zijn blijkbaar weer erg veel anonieme reaguurders onderweg. Ware helden dus.
  Voor de geïnteresseerde lezers/lezeressen: de laatste inspreekmogelijkheid om voor een geïnteresseerd publiek, waarbij vooral ook mediavertegenwoordigers niet ontbraken, was tijdens raadspleinsessies. Om dit nog maar eens te beklemtonen: die zijn wel degelijk onder Dadema afgeschaft.
  Nog iets over bashen. Bashen is iemand of een groep onderuit halen. Dat lijkt me bij het meedelen van feiten toch echt niet aan de orde.

  • Je bent wel weer erg selectief in je reactie Hans, jammer.
   Boven het stuk staat “Opinie” maar het betreft dus enkel een opsomming van feiten.
   Wat je er mee poogt te bereiken ontgaat me dan ook nog steeds.

 9. Er is een populair televisieprogramma: Ik vertrek.
  Ik denk dat, als we de Kort moeten geloven, we in een vreselijke gemeente wonen.
  Allemaal maar aanmelden voor Ik vertrek?
  Dichterbij kan ook, in Wijhe zijn nog kavels te koop. En daar hebben ze een bevolking die uitermate tevreden is met het lokale bestuur.

 10. Wat een reactie waard is als je niet weet wie die geschreven heeft?
  Een voorbeeld.
  Ik heb eens, als test anoniem, een reactie onder een van mijn stukjes geschreven die lijnrecht indruiste tegen wat ik in dat stuk beweerde. En, oh wonder, vervolgens kwamen daarop weer reacties van allerlei dappere naamloze trollen die het helemaal met mijn anonieme reactie eens waren.
  Ik vermoed dat diezelfde personen evenzo fel tegen het dragen van boerka’s zijn, maar dus zelf wél graag verstoppertje spelen. Personen dus blijkbaar, die niet graag op hun mening aangesproken willen worden.
  Jammer toch!

  • @Hans,
   “wat een reactie waard is als je niet weet wie die geschreven heeft? “.
   je geeft hier zelf al aan wat ik je al zo vaak heb gezegd.
   je hebt zelf anoniem op een artikel gereageerd dus je kunt zelf een naam verzinnen om er boven te zetten, dus ja hoe weet ik dan dat je ook werkelijk Hans de Kort heet?

 11. Dit soort zaken moet gewoon met regelmaat gemeld worden om bestuurlijk Raalte scherp te houden. Als je dit over zn kant laat gaan gaat het van kwaad tot erger, dat is mens eigen. Ook bij zgn integere politici..
  Natuurlijk gaat er meer goed dan fout maar we hebben Hans om de foute zaken te duiden. Big Hans is watching them. En da’s nodig zoals dat bij iedere gemeente nodig is. Hopelijk heeft iedere gemeente een ‘Hans’.

  • Om Raalte bestuurlijk scherp te houden heb je een gemeenteraad en die word 1 keer in de 4 jaar gekozen door de inwoners en daar is Hans er 1 van nier meer en niet minder.

   Helaas heeft Hans een verkeerde hobby namelijk bestuurders lastig vallen met zijn mening.

   Als Hans echt de wens heeft om Raalte bestuurlijk te veranderen moet hij zich kandidaat stellen voor de volgende verkiezingen. want nu is het niet meer dan schreeuwen langs de lijn.

   Om Hans alvast gerust te stellen: ik ben geen lid van een politieke partij en heb geen enkele bestuursfunctie, en geef alleen mijn mening in de hoop dat Hans minder reageert en dat dus de gemeente minder kosten maakt wat dan weer goed is voor mijn portemonnee

 12. We kunnen ook met elkaar afspreken dat niemand meer reageert op schrijfsels van de Kort. Geen aandacht, dat is niet leuk. Je hebt geen mening, maar bent reaguurder, draagt een burka, dus speel je verstoppertje. Een jaar geen aandacht geven, zelfs niet anoniem. Geen energie in steken.
  Ik sluit me bij deze geheel aan bij @Erik
  Ter ondersteuning hierbij: wat zou het resultaat zijn op de weddenschap bij een wedkantoor als op het volgende gewed kan worden:
  1. De Kort stelt zich kandidaat voor de Raad
  2. Hij gaat een eigen partij oprichten, want huidige partijen moeten hem niet
  3. De Kort wordt gekozen in de raad
  4. De Kort wordt wethouder
  5. Als burgemeesters gekozen mogen worden is de Kort onze best kandidaat.
  Ik gok op 5x Nee en win dan niet veel.
  Hij krijgt wel honderd proteststemmen mee.

  • Waarom moet Hans de raad in? Hans is goed als duider. Hij geeft feiten aan. Dit wil niet zeggen dat hij het goed zal doen in de raad en dat weet hij misschien het best van zichzelf. Maar ach, het is SC en hier wordt bijna alles weggelachen we houden elkaar wel droog..

 13. Sjonge jonge jonge. De eerste reactie was de beste, en de minste? Die van jou Hans: “Wat een reactie waard is als je niet weet wie die geschreven heeft? ” Ik schrijf nu als nr. 24. Hans, je hele opinie klopt geen donder van en je persoonlijke vete tegen de gemeente, het college en de raad durf ik van te zeggen: “ik weet dat het anders is.” Droom lekker verder en gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat het wat minder zuur is dan 2019.

  En je bent nog steeds welkom op de koffie en wat je onlangs weer hebt afgeslagen, praten over helpt. Neem dat van mij aan.

  • @Gerlant, zoals bijna altijd ben ik het weer met je eens net als met @Erik en @Henny. Alleen maar meningen verkondigen lost niets op, alleen door te discussiëren en te proberen een ander te begrijpen kom je tot oplossingen. Toetsenbordterrorisme laat alleen maar escaleren. De Kort zou inderdaad zijn opinies via politieke partijen moeten ventileren of zelf een partij oprichten. In het laatste geval zou deze “Zuur Raalte” kunnen heten. Waarschijnlijk is hij bang geen leden te krijgen maar dat hoeft geen beletsel te zijn: PVV heeft ook maar één lid!

   • Iedere keer verbaas ik mij er weer over dat wanneer iemand, in dit geval Hans de Kort, het lef heeft bepaalde zaken, waarin bestuurlijk Raalte aantoonbaar steken heeft laat vallen, aan te kaarten, er veel mensen zijn die het hun morele plicht lijken te vinden hem daarop aan te vallen. Ze willen er niets van weten. Althans, zo lijkt het.

    Neem nu zo’n voorbeeld als wat er op dit moment speelt: het debacle Nieuw Tijenraan waar de komende jaren tonnen ingepompt moeten worden.
    Wie van jullie heb ik hierover gehoord? Men leest het, neemt het voor kennisgeving aan en gaat vervolgens over tot de orde van de dag.
    Dat is een keuze. Prima! Maar wel eentje die ík dan weer niet begrijp.
    Is er dan een plaatsgenoot die het lef heeft wèl wat kanttekeningen te plaatsen bij bepaalde zaken die ons allemaal ter harte gaan, nou, dán is Leiden in last!
    Hoe durft ie!

    Blijkbaar steken we liever de.kop in het zand en helpen we ons geacht bestuur aan de overwinning tot ‘Best bestuurde decentrale overheid in Nederland”..
    Het zet Raalte natuurlijk wel mooi op de kaart.
    En dáár gaat het om!
    Toch?

    • @Marian,
     En dan is de Kort het ultieme medium? De raad is het hoogste orgaan en kan om verantwoording vragen. Doet de Raad dat niet of onvoldoende, dan zijn er periodiek verkiezingen. Het zou criticasters sieren daar de kritieken te uiten waar het meeste effect te sorteren is, namelijk zelf beschikbaar te zijn als raadslid, wethouder of mogelijk burgemeester. Het bij herhaling opsommen van mogelijke misstanden en slechts genoegen te nemen met wenselijke antwoorden leidt toch toch slechts reacties als nu?
     Jezelf steeds wegzetten als “betrokken burger” is prima, maar gelet op de kritiek zou je kunnen zeggen dat raadsleden niet tot de categorie “betrokken burgers” behoren. Dáár heb ik moeite mee. Dát doet naar mijn mening geen recht aan onze democratie.
     En als ik niet met volledige naam reageer wordt ik door de betrokken burgers weggehoond: diegene die iets zegt schijnt veel belangrijker te zijn dan wát er gezegd wordt.
     Nogmaals: kritiek mag en kan altijd en vervolgens ook positief bijdragen hoe het anders kan en moet. Met cynisme en bv een karikatuur van wethouders en burgemeester maken zal m.i. zelden bijdragen aan veranderingen, verbeteringen.

    • Het is de toon die de muziek maakt. En de toon in de stukken van Hans de Kort is denigrerend in plaats van opbouwend met als gevolg dat hij zijn geloofwaardigheid verliest.
     Iemand met zoveel politieke ervaring weet heus wel dat bestuurlijke fouten in elke laag van de politiek voorkomen en dan op dezelfde wijze met de mantel der liefde bedekt worden. En door hier kritische kanttekeningen in de media over te plaatsen, zal dat niet veranderen.
     Laat er maar eens een politieke partij opstaan, die niet bang is om de vinger op de zere plek te leggen en dat ook zo durft uit te spreken. Ik ben er van overtuigd dat zij veel steun zullen krijgen.

    • Iemand is echter vaak alleen Hans de Kort, de alom belanghebbende in de gemeente Raalte. En Leiden is niet in last hoor, dat maak jij er weer van.

     Ik weet ook niet of het “de kop in het zand steken” is of dat men zich er gewoon wat minder druk om maakt. Volgens mij vinden de meeste Raaltenaren het prima toeven hier en neemt men de bestuurlijke uitglijders en minpunten (die je als je goed kijkt natuurlijk overal hebt) op de koop toe. Het lijkt net een goed huwelijk.

     Hans begint gewoon meer en meer op een overslaande grammofoonplaat te lijken, dat luistert niet zo prettig. Dus het wordt tijd voor een nieuw plaatje…..

     Ik ga maar eens stemmen op onze burgervader.

 14. Het feit dat mensen niet publiekelijk reageren geeft je hopelijk niet het gevoel dat je ook gelijk hebt Hans. Jij mag het laf vinden (je mag overigens vinden wat je wil), maar dat maakt de reacties inhoudelijk niet anders. En ik zie maar weinig bijval en vooral veel irritatie over het zoveelste zure stukje.

  Wel jammer dat nooit duidelijk zal worden je nu precies voor had met dit “Opiniestuk”.

 15. Hans de Kort heeft wel gelijk voor wat betreft de slagvaardigheid en de besluitvorming in
  de gemeente Raalte.
  Als een groot aantal jaren zijn wij op provinciaal niveau een beetje het lachertje geworden op politiek gebied in de ogen van andere gemeenten in Overijssel.
  Wij worden is stilte heb ik weleens vernomen niet echt meer serieus genomen door andere gemeenten met onze inbreng op divers gebied. Dat is een kwalijke zaak.
  Als voorbeeld nemen het we het wegennet waar de oostelijke en westelijke buurtgemeenten al mee klaar zijn en bij ons blijft maar dat belabberde en totaal verouderde tweebaans weggetje liggen.
  Politiek Raalte ….wordt slagvaardiger!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.