Nauwelijks begrip voor extremere acties Farmers Defence Force

TIP Salland: kleine meerderheid staat achter huidige opzet van boerenprotesten

RAALTE – 53 procent van de deelnemers aan de laatste vragenronde van TIP Salland is het (al dan niet zeer) eens met de opzet van de huidige boerenprotesten. 30 procent denkt daar anders over en is het (al dan niet zeer) oneens met de manier waarop de boeren protesteren. Dit en meer blijkt uit panelonderzoek van TipSalland, waarbij 98 deelnemers werden geraadpleegd.

63 procent van de deelnemers zegt dat een langere duur van de boerenacties hun mening niet zal veranderen. De oproep van de Farmers Defence Force om Statenleden (in Brabant) persoonlijk aan te pakken, kan echter op weinig instemming rekenen. 74 procent staat niet achter die actie. Slechts 13 procent van de respondenten is het er wel mee eens.

‘De huidige vorm van boerenprotesten is de beste manier om te protesteren tegen het huidige beleid’, was de eerste stelling. Van de mensen die het er (zeer) mee eens waren, kwamen er verschillende motivaties. “Boeren zijn een grote economische motor en zijn tevens de onderhoudsdienst voor onze groene omgeving. Wie gaat dit anders doen”, stelt een respondent.

“Het is blijkbaar de enige manier om de politiek wakker te schudden en ze te bewegen ideeën en besluiten te heroverwegen”, zegt een ander. En nog een ander: “Het is de beste manier om te protesteren omdat het op deze manier tenminste indruk maakt, maar ik ben het zeker niet altijd met ze eens!” Tenslotte zegt nog een respondent: “Protesteren is prima, zonder gestrekt been en met gesloten gelederen.”

Van de respondenten die er neutraal instonden, zegt er een: “De FDF moet zich alleen bezig houden met het weren van indringers op boerderijen. De overige behartiging van belangen moet overgelaten worden aan bijvoorbeeld de LTO’s.”

“Zeer duidelijk zijn mag, maar met namen en telefoonnummers strooien is niet oké”, stelt een ander. “We hebben in Nederland spelregels afgesproken, daar moet iedereen zich aan houden. Dat verwachten we van anderen ook, dus moet FDF zelf ook opereren binnen de regels en het fatsoen. Ik ben het overigens zeer eens met hun strijd voor de agrarische toekomst!”

“Dit protest lijkt op terreur van een groep die allang wist dat doorgaan op deze manier niet de juiste oplossing is”, stelt iemand die het niet eens is met de manier waarop de boeren protesteren.

En een ander: “Het kan niet zo zijn dat particuliere organisaties (zelfs soms met geweld) de overheid (en daarmee het publieke domein) de wet gaan voorschrijven. De stikstofproblematiek gaat heel Nederland (zelfs de hele wereld) aan en daar moeten democratische antwoorden op worden gegeven. Puur machtsvertoon en chantage vanuit één betrokken partij is daarbij taboe en leidt tot corrosie van het democratische bestel.”

‘Crimineel gedrag’
Op vraag twee: Stel de acties gaan langer door en u ondervindt (meer) hinder, zou dit van invloed zijn op uw huidige standpunt aangaande de boerenprotesten?’ antwoordt 63 procent van de respondenten: “Nee, mijn standpunt blijft gelijk”. “Ik vind dat ook de boeren hun bijdrage moeten leveren aan een gezond milieu en leefklimaat en natuurbehoud”, stelt een respondent. “Ook hier: binnen de regels van de wet”, meldt een ander. “Hun statement is gemaakt, nu is het misschien tijd om wat genuanceerder met de eisen om te gaan, maar wel de vinger aan de pols te houden. De politiek is namelijk niet meer te vertrouwen de laatste jaren”, stelt weer een ander.

Op stelling 3 ´Ik sta achter de handelswijze van Farmers Defence Force om Statenleden persoonlijk aan te pakken’ antwoordt in totaal 13 procent van de respondenten: “(zeer) mee eens”. In totaal antwoordt 74 procent van de respondenten: “(zeer) mee oneens”. “Crimineel gedrag kan niet worden getolereerd”, stelt een respondent. Een ander: “Ik vind dat de boeren op de verkeerde partijen mikken. Niet dierenactivisten/natuurbeschermers/linkse politici zijn de veroorzakers van troebele regelgeving. Dat is vooral te danken aan de eigen partijen, die altijd alles mogelijk willen maken en daarmee een oerwoud aan uitzonderingsregels maken. Statenleden zouden overigens wel wat steviger in hun schoenen mogen staan. Bij de eerste de beste tractor bij het provinciehuis je beleid veranderen maakt geen sterke indruk. Dat lokt wel de ‘persoonlijke aanpak’ uit.”