Ingezonden: Veilig Verkeer Nederland kraakt verkeersplan Olst

OLST – VVN is niet te spreken over de plannen van de gemeente Olst-Wijhe om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Olst te verbeteren. Bewoners van de Jan Hooglandstraat en Kornet van Limburg Stirumstraat zonden hierover onderstaand stuk in:

De voorgenomen herinrichting van de Jan Hooglandstraat lost de eerder door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng genoemde knelpunten niet op en op meerdere plaatsen gaan zelfs verkeersonveilige situaties ontstaan tussen vrachtverkeer en fietsers, schrijft VVN in haar rapport van 18 oktober 2019. Volgens haar zal met de investering voor deze herinrichting de ook door de gemeente beoogde verkeersveiligheid niet worden bereikt.

Verkeersknelpunten
Welke knelpunten heeft Goudappel Coffeng eerder in verschillende rapportages benoemd? Simpel gezegd komt het erop neer dat de hoofdwegen door het dorp (Jan Hooglandstraat, Kornet van Limburg Stirumstraat en een gedeelte van de Jan Schamhartstraat en de Aaldert Geertsstraat) te smal en te druk zijn, zich verschillende verkeerstromen (vrachtverkeer en fietsers) hier mengen en deze wegen te krappe bochten hebben. Daarnaast hebben we te maken met de onveilige spoorwegovergang in de Jan Hooglandstraat.

De gemeente denkt deze knelpunten op te lossen door, zoals zij het noemt “het scheiden en verspreiden” van verkeer. Zij wil dit bereiken door de realisatie van twee fietstunnels (Ter Stegestraat en Roodborst) en een herinrichting van de Jan Hooglandstraat incl. het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/u. Eerst zou alleen de fietstunnel Ter Stegestraat worden gerealiseerd. De Actieve bewoners Jan Hooglandstraat en Kornet van Limburg Stirumstraat kwamen eerder al tot de conclusie dat deze knelpunten blijven bestaan, wanneer deze gemeentelijke plannen worden uitgevoerd. Nu komt VVN dus tot dezelfde conclusie. Er is niets op tegen om de maximum snelheid te verlagen, maar snelheid wordt niet als knelpunt ervaren. Bovendien verwachten VVN en politie dat met de voorgestelde herinrichting in de praktijk de gereden snelheid op de Jan Hooglandstraat niet of nauwelijks omlaag zal gaan. Voor de verkeersveiligheid doet deze maatregel dus niets.

Draagvlak?
In haar communicatie heeft de gemeente het steeds over “breed draagvlak” voor haar plannen. Onduidelijk blijft waarop de gemeente dit op baseert. Om te peilen hoe de inwoners over de plannen van de gemeente denken, hebben de Actieve bewoners Jan Hooglandstraat en Kornet van Limburg Stirumstraat eind 2018 de volgende stelling opgeworpen: Fietstunnels Olst = geld over de balk! Maar liefst 96% van de 121 mensen, die reageerden via fietstunnels@gmail.com, waren het daarmee eens. 2% niet en 2% had geen mening.

Van de ondernemers onderschrijven in ieder geval de bedrijven Grolleman Vrieshuis BV en Hogeslag Olst BV (met de meeste vrachtwagenbewegingen door het dorp) de stelling van de actieve bewoners. Voor zover bekend heeft de ondernemersvereniging Go Olst geen standpunt ingenomen. Zij staat vooralsnog neutraal in de discussie.

Alternatief: zuidelijke verbindingsweg
De Actieve bewoners Jan Hooglandstraat en Kornet van Limburg Stirumstraat hebben ook een alternatief aangegeven, die de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Olst wél verbetert. Namelijk in het verlengde van de Kneu een verbindingsweg aanleggen via een tunnel onder het spoor naar de Diepenveenseweg (ca. 800 meter), mogelijk te verlengen tot de Eikelhofweg (ca. 400 meter) en daarop de Industrieweg aan te sluiten (ca. 800 meter). Eventueel later zou dan indien nodig de Jan Hooglandstraat kunnen worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, zodat het voor doorgaand verkeer onmogelijk wordt om dwars door Olst te rijden.

In tegenstelling tot wat de gemeente beweert, bedragen de kosten hiervoor € 13-15 miljoen. Dat is nagenoeg vergelijkbaar met de kosten voor de gemeentelijke plannen, die op dit moment al op ca. €12 miljoen worden geraamd.

Politiek aan zet
Het is nu aan de politiek om een besluit te nemen. Kiest zij voor leefbaarheid en verkeersveiligheid of niet? Wanneer zij besluit tot het doorzetten van de huidige gemeentelijke plannen, maakt zij zich volstrekt ongeloofwaardig. Deze verbeteren de leefbaarheid en verkeersveiligheid niet. Vanwege ontwikkelingen rond het spoor en de snelfietsroute Deventer-Zwolle binnen afzienbare tijd zijn deze niet toekomstbestendig. En er is geen draagvlak voor bij zowel inwoners als ondernemers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.