In beeld: Boerenprotest bij Provinciehuis in Zwolle

ZWOLLE – Zo’n duizend boeren protesteerden maandag bij het Provinciehuis in Zwolle tegen de stikstofregels. Ze kregen hun zin. De provinciale beleidsregels over stikstof zijn van tafel geveegd.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van Landbouw wilde in eerste instantie van geen wijken weten, maar besloot na overleg met een delegatie van de boeren toch om de regels op te schorten.

Aan de acties namen sowieso duizend boeren, boerinnen, leerlingen van agrarische opleidingen en medewerkers van loon-, voer- en mechanisatiebedrijven deel. Meer dan zevenhonderd tractoren waren naar het Provinciehuis getrokken.

Voordat het uiteindelijke resultaat werd behaald, moesten Overijssels Gedeputeerde van landbouw Gert Harm ten Bolscher en vertegenwoordigers van de Overijsselse boerenbonden eerst nog stevig met elkaar praten, maar uiteindelijk gaf de provinciebestuurder toe. Het leverde Ten Bolscher een daverend applaus op. Voorlopig tevredengesteld verlieten daarna de lange kolonnes trekkers weer de Overijsselse hoofdstad, wat net als ’s morgens bij de aankomst hier en daar voor stevige files zorgde zoals op de N35.

Het doel van de door LTO Noord georganiseerde actie maakte voorzitter Ben Haarman (landbouworganisatie LTO Noord regio Oost) uit Raalte vanuit een hoog geheven aardappelkist direct duidelijk; “We voelen ons geslachtoffers en geschoffeerd. Er zijn hier bij het Provinciehuis zoveel boeren omdat we diep geraakt zijn”, vertelde Haarman die wees op de 65 procent reductie van de stikstofuitstoot die de landbouw al heeft bereikt.

Haarman is ook boos op het plan om de latente ruimte (die om wat voor reden nu nog niet gebruikt wordt door agrarische bedrijven) in wel verleende vergunningen in te trekken; “Provincies ontnemen zo ons eigendom, dat is onbehoorlijk bestuur.” Bovendien moet er vergunning mogelijk zijn als de uitstoot beneden de ‘realistische stikstofdrempel’ van 1 Mol per hectare blijft. “Bij een realistisch beleid is het ook zaak dat alleen goed meten weten is. Geef ons de ruimte om te innoveren en vernieuwen.”

Excuses
Gedeputeerde Ten Bolscher wilde in eerste instantie niet zo ver gaan. Hij gaf toe dat er fouten zijn gemaakt in de hectiek van het advies van de commissie Remkes, de Kamerbrief van LNV-minister Schouten en het door de provincies afgesproken stikstofbeleid. “Die kwamen in rap tempo na elkaar. Ik bied mijn excuses aan over alle onduidelijkheden, er zijn fouten gemaakt, dat is niet goed gegaan. Maar mijn inzet is dat u in het verleden, nu en in de toekomst kunt boeren. Met een goede balans tussen economie en economie. U bent enorm belangrijk voor Overijssel. ”

De Gedeputeerde bood aan om snel rond de tafel te gaan zitten met de Overijsselse landbouw, maar dat was niet genoeg voor de actievoerende boeren die massaal ‘Intrekken, intrekken!’ scandeerden. Toen bleek dat de gedeputeerde het door hem gevraagde overleg niet ‘blanco’ in wilde gaan, ondanks aandringen van de LTO-bestuurders, was er spoedberaad in het Provinciehuis nodig.

Terwijl inmiddels de regen met bakken naar beneden viel, kwam na ruim een half uur het verlossende woord; Overijssel trekt de gewraakte beleidsregels over stikstof in. Onder meer Drenthe en Gelderland hadden dat toen al gedaan (en Friesland eind vorige week) zodat nu het IPO (Interprovinciaal Overleg) zit met flink wat provincies die niet akkoord zijn met de afgesproken stikstofplannen.

Foto’s: Gerlant Zielman / Johan Bokma

https://staging2.youtube.com/watch?v=eU0JSuJKaXc

Meer foto's