Raalte denkt daling uitkering gemeentefonds op te kunnen vangen

RAALTE – Raalte ziet zich net als de andere gemeenten in Nederland, de komende jaren (2019-2023) geconfronteerd met dalende uitkeringen vanuit het landelijke gemeentefonds. 

Dat blijkt uit cijfers uit de landelijke meicirculaire (waarmee het Rijk de gemeenten op de hoogte stelt van de verwachte geldstromen). Bij de tegenvallers gaat het om miljoenen. Raalte denkt die echter grotendeels op te kunnen vangen met gelden die vorig jaar zijn gereserveerd voor het sociaal domein. Aangezien de meicirculaire juist laat zien dat daarvoor de inkomsten stijgen, wil de gemeente die potjes herbestemmen.

Verrekend met de posten die de gemeente voor de verwachte inkomsten uit het gemeentefonds had opgenomen in de begrotingen voor de komende jaren en de stelposten voor de uitgaven (die met de uitkeringen van het gemeentefonds betaald moeten worden), is er over de periode 2019-2023 een verwachte financiële tegenvaller van in totaal 3.559.000 euro. In 2019 gaat het om 322.000 euro; in 2020 om 638.000 euro; in 2021 om 940.000 euro; in 2022 om 1.115.000 euro en in 2023 om 544.000 euro.

De lagere bijdragen zijn grotendeels het gevolg van het gegeven dat het Centraal Plan Bureau de indexering van de landelijke lonen en prijzen naar beneden heeft bijgesteld, terwijl die in de praktijk juist stijgen. Ook heeft Raalte te maken met een nadelige afrekening van het BTW-compensatiefonds. De landelijke gemeenten hebben daar meer gedeclareerd dan verwacht, waardoor de ruimte onder het plafond (de buffer) kleiner is geworden. De uitkeringen van het gemeentefonds vallen daardoor tot 2023 jaarlijks 130.000 euro lager uit. Meevaller

Daartegenover staat dat de uitkering sociaal domein juist een positief beeld laat zien van 1,2 miljoen euro in 2019, aflopend naar 0,2 miljoen in 2023. Daarbij gaat het om een begrotingsmeevaller van in totaal 3.455.868 euro over 2019-2023. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de toevoeging van extra middelen voor de jeugdhulp voor de jaren 2019 tot en met 2021 en de loon- en prijsindexaties 2019 in het sociaal domein.

Verrekend met de eerder genoemde tegenvaller van 3.559.000 euro komt de uiteindelijke tegenvaller uit op 103.132 euro. Maar dat bedrag bestaat alleen op papier, aangezien de bijdragen uit het landelijk gemeentefonds en de uitkering sociaal domein verschillende bestemmingen hebben. Raalte wil nu eerder ( bij de begroting 2019) gereserveerde middelen voor het sociaal domein herbestemmen om de tegenvallers met betrekking tot de uitkering van het gemeentefonds op te vangen. Daarvoor is gelukkig ruimte, aangezien de verwachte inkomsten voor het sociaal domein de komende jaren dus meevallen. Bij de zomernota 2019 komt het college hierover met nadere voorstellen richting de gemeenteraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.