OPINIE: Schending geheimhoudingsverplichting

Ingezonden brief door Hans de Kort

Straffeloos handelen wethouder/rechtsongelijkhied
Het zal niemand zijn ontgaan dat de Raalter wethouder Wout Wagenmans, eind vorig jaar, zijn geheimhoudingsverplichting heeft geschonden, door het voornemen van het college om de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing te verklaren op drie percelen in Heino, te verklappen aan één van de drie belanghebbende grondeigenaren. Een strafbaar feit dat bestraft kan worden met een jaar gevangenis, dan wel een geldboete van € 20.750,-.

Het is niet zonder redenen dat in het strafrecht zo’n zware sanctie is opgenomen als iemand de geheimhoudingsverplichting schendt. Vorige week nog is het cassatieverzoek van de Limburgse politicus Jos van Reij, tegen een veroordeling wegens het onder meer lekken inzake een burgemeestersbenoeming, nog door de Hoge Raad bevestigt. Zo niet in Raalte. In Raalte wordt dit niet beschouwd als een strafbaar feit, maar als slechts een politiek misverstand of in het ergste geval een ‘slip of the tongue’ en wordt de overtreding afgedaan met een motie van afkeuring. Zo’n motie is in Raalte het hetzelfde als het krijgen van een reuze compliment voor het feit dat je de wet op een politiek aanvaardbare wijze aan je laars hebt gelapt. De heer Martijn Dadema, burgemeester van Raalte, maakt het nog veel bonter door het met de officier van justitie (ovj) op een akkoordje te gooien en de geheimhoudingschending, ten onrechte overigens, te beschouwen als een verspreking, een ‘slip of the tongue’, en dat hij dus daarom géén aangifte zal doen.

Maar dat het helemaal geen verspreking was, bleek overduidelijk tijdens de raadsvergadering van 12 november vorig jaar, https://raalte.notubiz.nl/vergadering/571236/gemeenteraad%2012-11-2018, tussen minuut 03:30’ en 07:22’. Hij heeft bewúst aan de belanghebbende verklapt dat op diens gronden de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing zal worden verklaard en trachtte zich daarvoor te rechtvaardigen met het argument dat hij zich daartoe moreel verplicht voelde (moreel appèl). Een wel héél merkwaardig argument. Het is per slot van rekening zijn morele plicht om álle burgers gelijk te behandelen. Doordat hij dit hier niet heeft gedaan, heeft hij de andere twee grondeigenaren evident op achterstand gezet en dus immoreel en niet integer gehandeld. Bovendien is de Wvg bedoeld om te voorkomen dat er met gronden die bestemd zijn voor toekomstige woningbouw of voor andere maatschappelijk belangrijke activiteiten, gespeculeerd wordt/kan worden. In dit geval ligt het vermoeden voor de hand dat diegene aan wie Wagenmans het geheim heeft verklapt, het bewust of onbewust, slim heeft gespeeld. Maar dat kun je een belanghebbende, vanzelfsprekend, niet verwijten.

Nóg verbazingwekkender werd het later tijdens de bewuste raadsvergadering (vanaf 01:16’54” tot 01:17’40“) toen de heer Arie van der Wilt (PvdA) erop wees dat er, door geen aangifte te doen, rechtsongelijkheid ontstaat ten opzichte van twee raadleden waartegen in het recente verleden wél aangifte is gedaan en die zelfs zijn veroordeeld. Het antwoord van Dadema was ongelooflijk en grensde zelfs aan absurditeit. Het ging hier om een strafbaar feit, maar Dadema rechtvaardigde zich alsof het hier slechts een politieke kwestie betrof en dat het verschil slechts zat in het feit dat een raadslid “verantwoording aflegt naar de kiezer en een wethouder dit doet naar de gemeenteraad”. Als het om politiek handelen gaat, heeft Dadema een punt, maar daar ging het hier helemaal niet om, het betrof hier, nogmaals: een bewúste schending van de geheimhoudingsverplichting, een strafbaar feit. En laten we wel wezen, iedereen moet zich aan de wet houden en dit geldt al helemáál voor een wethouder. Ten einde raad vroeg Egbert den Daas (Lokaal Alternatief) aan Dadema: “En wat als een burger aangifte gaat doen”? Daar wist Dadema geen antwoord op.

Toen ik hiervan van hoorde heb ik, als burger van Raalte die recht heeft op een integer bestuur, en zeker op een bestuur dat zich aan de wet houdt, onmiddellijk besloten om, plaatsvervangend voor politici die daar blijkbaar anders over denken, die aangifte alsnog te doen.

Daarna ontstond de volgende kafkaëske periode. De Politie in Raalte peinsde er niet over om de aangifte aan te nemen. Pas na veel gedoe heb ik dit alsnog voor elkaar gekregen, maar moest daarvoor wel hemel en aarde bewegen en dreigen met de media. De Politie IJsselland besloot vervolgens de aangifte niet in behandeling te nemen, waartegen ik bezwaar aantekende bij het Openbaar Ministerie (OM). Het OM verklaarde het bezwaar ongegrond – conform het overleg met Dadema want: het betrof een ‘slip of the tongue’, er was geen sprake van opzet en de schending was besproken met de gemeenteraad. Om de bekende redenen heb ik hierover mijn beklag (art.12 Wvs-procedure) gedaan bij het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden (art.12 Wvs-procedure). Een half jaar later, vorige week, verklaarde het Gerechtshof mij in de klacht niet ontvankelijk, omdat ik, aldus het Hof, als inwoner, evenals iedere Raalter inwoner, geen “persoonlijk belang” heb bij een zaak als deze. Geen belang dus bij een bestuur dat zich aan de wet houdt en integer is. Dit alles betekent nog al wat. Het betekent niets meer of minder dan een vrijbrief voor wethouders als Wagenmans. Het enige wat hen kan overkomen is een motie van afkeuring, zolang zij lid zijn van een college dat gesteund wordt door een raadsmeerderheid.

Wat me nog het meest teleurstelt is de houding van de twee fracties die een motie van wantrouwen hebben ingediend en ondertekend. Als je geen vertrouwen hebt in een wethouder als Wagenmans dan doe je, als een laffe burgemeester daarin geen trek heeft, geen gedoe wil en liever de keutel intrekt, zélf aangifte en laat je dat niet over aan een inwoner die daartoe wél de moed heeft. In dit geval is dat extra wrang omdat raadsleden wél belanghebbende zijn. Zij moeten er, als vertegenwoordiger van hun door de rechtbank het bos ingestuurde inwoner, volledig van op aan kunnen dat de burgemeester en diens wethouders, als ze al niet integer zijn, zich in ieder geval aan de wet houden. En als dit nu het enige akkefietje was van deze wethouder, maar dat is het niet. We herinneren ons bijvoorbeeld nog wel de affaire van rond de ontdekking van het enorme stortgat op het perceel van zijn collega-wethouder. Een ontdekking die hij zo lang mogelijk onder pet trachtte te houden en die ons inwoners zo’n 500.000 euro heeft gekost.

Hans de Kort

Raalte, 16 juli 2019

25 REACTIES

 1. Groot gelijk dat al die instanties zich niet voor het karretje laten spannen om een (blijkbaar) persoonlijke vete tegen Wagenmans en Dadema in het voordeel van de Kort te beslechten.

  Alsof je de directie van Volkwagen voor het gerecht gaat dagen, als je afgesneden wordt door een knul in een Golf.

  • Verkeerd voobeeld. Juist dat je de directie van Volkswagen voor het gerecht sleept omdat ze de waarden van de CO2 uitstoot ‘een beetje’ hebben aangepast. Dat interesseert de gebruiker (bestuurder, auto koper, wij dus) geen ene moer, maar omdat het om veel geld gaat moest VW voor de bijl. Hier is geen geld mee gemoeid (afgezien voor de verkopende partij) dus interesseert niemand ene moer. Behalve Hans. Maar Raalte is een dorp, en het dorpse denken overheerst hier nog alsof we 50 jaar terug leven. Dus iedereen houdt z’n muil. Behalve Hans.

 2. Ik vind de vergelijking die De Kort trekt tussen Wagenmans en Van Rey zeer onbetamelijk. Van Rey heeft een verleden van onbetrouwbaarheid, cliëntelisme en steekpenningen dat zeer zeker van invloed is geweest in dit (zoveelste) rechterlijk vonnis tegen hem. Dergelijke zaken zijn bij Wagenmans absoluut niet aan de orde, hij is een zeer goed presterende en gedreven wethouder, die in zijn enthousiaste uitvoering van zijn taken een schoonheidsfoutje heeft gemaakt. In het verleden had De Kort soms best zinnige kritiek maar de laatste jaren lijkt het of een soort bitter fanatisme in hem gevaren is. Het bestuur van onze gemeente kenmerkt zich de laatste 2 raadperiodes door enorme positieve stappen, mede door een constructieve raad, zowel coalitie als oppositie. De rol hierin van Dadema kan ook niet genoeg benadrukt worden. Ik vertrouw vanaf nu weer afgewogen kritieken van De Kort te lezen en zou zijn excuses aan Wagenmans en Dadema voor de ongelukkige insinuaties zeer op prijs stellen!

  • Beste Sil Bakker,

   Fijn om te horen dat jij zo in je nopjes bent met onze huidige burgervader en het gemeentebestuur! Inderdaad, er is in het verleden best veel kritiek geweest op het reilen en zeilen van onze bestuurders. Goed dus om te horen dat er ook mensen zijn die een andere mening zijn toegedaan. Maar omdat ik vrees dat nog lang niet iedereen overtuigd is van die geweldige verandering in de laatste twee raadsperiodes zou ik je vriendelijk willen verzoeken een aantal concrete zaken op een rijtje te zetten waaruit blijkt dat dit inderdaad zo is. Dat moet voor een enthousiaste burger zoals jij vast niet moeilijk zijn. Toch?
   Alvast hartelijk bedankt voor de moeite!

 3. Geachte heer Bakker,

  U moet wel goed lezen wat ik geschreven heb. Ik heb me bij Jos van Reij beperkt tot de veroordeling voor het schenden van de geheimhoudingsverplichting.
  En van excuses aan de twee door u genoemde personen kan om evidente redenen – lees het opiniestuk nog een goed – al helemaal geen sprake zijn.

  Met vriendelijke groet,
  Hans de Kort

 4. @Marjan Potze. Hierbij een aantal punten waarin grote stappen gemaakt zijn in de laatste 2 raadperiodes.

  * Bij moeilijke dossiers (woningbouw, groenbeheer, asielbeleid) actief samenkomen met de inwoners om informatie te verschaffen en zienswijzen met hen te bespreken en open te staan voor hun argumenten.
  * Voor iedere inwoner mogelijkheid om zonder tijdbeperking met het bestuur rond te tafel te gaan. (rond de tafelgesprekken)
  * Veel klantvriendelijker medewerkers op het gemeentehuis. Mogelijkheid afspraken te maken voor routinezaken.
  * Openheid en eenvoudige contactmogelijkheden met bestuurders via sociale media.
  * Bestuurders die zich ook regelmatig bij niet- officiële gebeurtenissen laten zien.
  Ik heb nog wel meer punten maar de leestekens van dit bericht zijn op!

  • Dank voor je reactie Sil.
   Als ik jou mag geloven, en ik heb geen reden om dat niet te doen, zijn er door het gemeentebestuur inmiddels diverse stappen in de goede richting gezet.
   Jammer dat SC geen poll meer heeft. Konden we de Raalter burgerij even polsen of ze het daar mee eens zijn. Daar ben ik namelijk best nieuwsgierig naar.

 5. Dus nu krijgt iedereen op een *persoonlijke, *openstaand voor argumenten, *zonder tijdbeperking, *klantvriendelijke, *open en eenvoudige (of zelfs *op de Stoppelhaene) manier te horen dat ze niet geholpen gaan worden…

 6. In het stuk van de Kort verwijst hij naar notulen van november 2018. Het is nu juli 2019…
  Ik vraag mij af wat de bedoeling is van de Kort het opiniestuk nu te deponeren. Er staat naar mijn mening geen enkel andere argumentatie in dan de voorbije maanden en eerdere stukken van de Kort mbt dit dossier.. Toch even de aversie tegen Wagenmans en Dadema nieuw leven inblazen? Komkommertijd? Last van zomerstress? Of gevolgen van eikenprocessierups?

  @Sil, laat je niet opruien, prima reactie.

 7. Verschil met deze en andere voorbeelden die aangehaald worden is dat in tegenstelling tot anderen die ontkennen en dat volhouden totdat bewijs op tafel ligt, de wethouder zelf zijn verspreking – schending geheimhoudingsplicht – heeft gemeld.

  Voor mij is dat wezenlijk anders. Ik denk dat OM zaak ook niet zou willen behandelen, er zijn wel belangrijkere zaken die helaas blijven liggen.

 8. Dag Marjan,

  De heer Bakker of hoe hij mag heten, somt enkele ‘vermeende’ stappen die de laatste twee raadsperiodes in Raalte zijn gemaakt. Ik zeg bewust ‘vermeend’ en vind het jammer dat sommige personen blijkbaar niet op de hoogte zijn, of willen zijn, van de werkelijkheid.

  Enkele voorbeelden:
  1) Het zogenaamde actief samenkomen stelt in werkelijkheid niets voor. Daarbij wordt slechts gesuggereerd dat de deelnemende burgers invloed hebben op het beleid. De werkelijkheid is een heel andere. Een treffend voorbeeld hiervan is de nota ‘Groen, samen doen!’. Daarin zegt Wagenmans in het voorwoord dat er iets zal worden gedaan aan het verbetering van de diversiteit en dat het groen beter benut zal gaan worden voor het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering. De werkelijkheid is dat ongelooflijk veel bomen zonder (Ø kleiner dan 35 cm) dan wel mét vergunning, gekapt mogen worden en ook is de gemeente niet bereid om daar waar het de bevoegdheid ertoe heeft, landbouwgif te verbieden.
  2) Dat rond-de-tafel-gesprek is niets anders dan een beperking van inspreekmogelijkheden voor inwoners. Nadat Heino bij Raalte was gevoegd is de afbraak van informatiemogelijkheden voor inwoners drastisch ingeperkt. Aanvankelijk konden inwoners inspreken bij raads- en commissievergaderingen. Enkele jaren later werd het spreekrecht bij raadsvergaderingen praktisch onmogelijk gemaakt en daarvoor in de plaats kwamen de raadspleinsessies, waar dit nog wél kon. Vorig jaar werden ook de raadspleinsessies afgeschaft en vervangen door dit bestuurlijke gedrocht dat het rond-de-tafel-gesprek feitelijk is. Ik ben er geweest en moest vaststellen dat je er inhoudelijk bijna niets wezenlijks te weten komt van wat er reilt en zeilt in onze gemeente. Bovendien vond het enigszins respectloos plaats in een slecht verlichte kelder en zaten de raadsleden voor een groot deel met de rug naar de belangstellende bezoekers die, de meeste waren ouderen, de gespreken amper konden volgen.
  3) De gemeentelijke medewerkers zijn altijd al vriendelijk en hulpvaardig geweest. Ook als zij de klappen moesten opvangen die door falende bestuurders veroorzaakt waren.
  4) Dat een burgemeester als Dadema zich regelmatig en opvallend laat fotograferen bij jubilarissen is weliswaar aardig, maar toch bepaald geen verdienste. Het zou beter zijn als hij zijn werk goed zou doen en daaraan ontbreekt het nogal eens.
  5) Een voorbeeld daarvan konden we vorig jaar zien, toen hij verantwoordelijk was voor een ‘Protocol geheimhouding en beslotenheid’ waarin hij op een slinkse wijze trachtte de Wet openbaarheid van bestuur te ondergraven. In dat protocol stond namelijk dat zaken niet openbaar zouden worden gemaakt zolang zij onder de rechter waren, dan wel er een beroepsprocedure liep. Een restrictie die totaal in strijd was met de wet. Ik heb me behoorlijk moeten inspannen om die restricties uit het protocol verwijderd te krijgen. Pas een half jaar later, ik moest er ook nog eens schriftelijk aan herinneren, zijn de restricties verwijderd.
  6) Van openheid en transparantie kan dus geen sprake zijn. Als je iets te weten wilt komen over zaken waarin het bestuur, bewust dan wel onbewust, dubieus heeft gehandeld, dan moet je daar tot voor de poorten van de hel voor vechten.
  Dit zijn slechts enkele, maar wel wezenlijke, voorbeelden.

 9. Hoor je dat de Kort, niet ontvankelijk verklaard. Dus opzouten met je loze woorden. #Hendrik, het was geen golf maar een kevertje met schade uit 1950 die nog moest worden geclaimd.

  • Lezen Geldjes, lezen en juist interpreteren en niet in eigen voordeel. Volgens mij ben je zelf een van de wethouders of ben je nauw betrokken.

 10. Beste ‘Knorrie’,

  Wagenmans heeft het pas gemeld toen bleek dat de schending niet meer onder de pet te houden was. Er viel niets meer te ontkennen. Hij kon geen kant meer op.

 11. De heer de Kort, of hoe hij ook mag heten, zingt weer eens hetzelfde liedje, getiteld:

  Er is maar 1 werkelijkheid en dat is mijn werkelijkheid.

  Alleen de toon waarop het liedje gezongen wordt, wordt steeds valser.

 12. Dat een aantal mensen nog in (de geeente) Raalte willen wonen dat zo’n verschrikkelijk bestuur kent! Maar ja, als ze ergens anders gaan wonen hebben ze ws niks meer te zeiken

 13. Wat kunnen sommigen in de anonimiteit toch fantastisch hun gal spuwen. Het zijn de ultieme Hollandse helden die nergens op aangesproken willen en kunnen worden.
  Het zij zo.

  • @ Geachte heer De Kort, misschien moeten we maar eens iets drinken om van gedachten te wisselen. Mag van mij azijn zijn!

 14. Uiteindelijk een hele hoop tekst met als enige nieuws dat Hans niet ontvankelijk is verklaard in zijn art. 12 procedure omdat hij geen direct belanghebbende is. Dat vermoeden had ik een half jaar geleden ook al, neemt niet weg dat het Hans vrij staat een dergelijke procedure te starten.

  Ik moet Hans gelijk geven dat gezien de uitspraken van de wethouder in de raadsvergadering er geen sprake kan zijn van een “slip of the tongue”. Wat me verbaast is dat er klaarblijkelijk geen direct belanghebbende is die aangifte heeft willen doen. Hans, hoe zie jij dat? Wie is er door de schending nu benadeeld en waarom horen we deze mensen niet?

  • Dag Toos,
   Niet alleen ik ben geen belanghebbende. Dit geldt, zo staat het in de niet-ontvankelijkheidsverklaring, voor álle Raaltenaren.
   Naar mijn mening hebben we recht op een integer bestuur dat zich aan de wet houdt. En dat is in Raalte bepaald niet het geval. Ik vind dat we daarin allemáál belanghebbende zijn.
   Waarom de erkende belanghebbenden, zoals deze burgmeester en de raadsleden geen aangifte hebben willen doen is mij, behalve in het geval van Dadema, een raadsel. Bij Dadema begrijp ik het wel, die wil geen trammelant met een wethouder en met de collegepartijen. En dan hebben die, door uitspraken als deze, een stevige vrijbrief voor het schenden van regels en wetten.

 15. Nog even een vraag:

  Is het dan niet zo dat een overheid haar legitimiteit vindt in de regels die haar reguleren en dat wanneer men die regels aan de laars lapt of daar niet zorgvuldig mee omgaat zij haar eigen geloofwaardigheid ondermijnt?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.