Plannen voor Boetelerveld en omgeving krijgen vorm

Bewoners, grondeigenaren, raadsleden en bestuurders laten zich bijpraten in de Kruidentuin

MARIËNHEEM – Flink wat bewoners, grondeigenaren, raadsleden en wethouders van de gemeenten Raalte en Hellendoorn namen vorige week bij restaurant de Kruidentuin in Mariënheem een kijkje bij een informatiebijeenkomst over natuurgebied het Boetelerveld en de vooral agrarische omgeving.

Vele jaren is er spanning geweest, compleet met de nodige rechtszaken, tussen enerzijds de belangen van Landschap Overijssel (het Boetelerveld dreigde te verdrogen) en anderzijds die van de landbouw (die graag ontwatering wil zodat het werken op het land mogelijk blijft).

Inmiddels liggen de plannen voor het 170 ha. grote Boetelerveld, een Europees beschermd Natura-2000 gebied, vast. Zo worden enkele nog niet eens zo lang geleden gegraven waterpoelen weer gedempt; worden er veel naaldbomen gekapt (waarvoor gedeeltelijk loofbomen in de plaats komen); wordt de bovenste voedselrijke laag van de grond verwijderd en worden greppels gedempt. In en rond het natuurgebied zijn ook al sloten (die een grotendeels afwaterende functie hadden) gedempt in de strijd tegen de verdroging.

Voor boeren in de 120 ha. grote agrarische bufferzone (ten noorden en westen van het Boetelerveld), maar ook in de directe omgeving heeft dat flinke gevolgen. Afgelopen jaren zijn daarom ook succesvolle proeven met evenwichtsbemesting gehouden (niet meer mest op het land dan het gewas nodig heeft). Daarbij bleek ook dat er nauwelijks meststoffen via de sloten in het natuurgebied zelf terecht komen. Volgens Landschap Overijssel komt er wel veel stikstof via de lucht in het natuurgebied terecht.

Kavelruil
Afgelopen jaren is al hard gewerkt aan plannen voor een betere verkaveling van de agrarische gronden waarmee ook de belangen van het Boetelerveld worden gediend. Daarbij speelt een belangrijke rol dat enkele boeren zoals melkveehouder Jeroen Bruggeman uit Mariënheem naar Veenhuizen in Drenthe willen vertrekken. Daardoor komen er weer mogelijkheden voor andere boeren die willen doorgaan met het liefst een zo groot mogelijk huiskavel.

Deze kavelruil gaat nu door waarbij veel verder gekeken wordt dan naar alleen het gebied rond het Boetelerveld zelf. Het gaat om de hele streek tussen de dorpen Raalte – Heeten – Nieuw-Heeten – Holten – Haarle maar ook om de anderhalve kilometer brede stroken aan weerszijden van de N35 tussen Hoonhorst en Nijverdal (waardoor boeren niet meer naar de andere kant van de weg hoeven voor hun gronden). Overal wordt inmiddels door de kavelruilcommissies N35 en Boetelerveld (met de ervaren leden Gerrit Tuten uit Heeten en Luttenberger Rudie Freriks) gekeken naar mogelijkheden om de landbouwstructuur te versterken. Voor de zomer van 2021 moet alles afgerond zijn. Omdat het om grondgebied van twee gemeenten gaat, Raalte en Hellendoorn, doet de provincie Overijssel de coördinatie. Daarvoor is een zogenaamd PIP (Provinciaal Inpassingsplan) opgesteld dat tot en met 1 april ter inzage ligt (bij provincie en gemeenten).

Uitspraak

In de Kruidentuin was goed te zien hoe alle kleine en grote stukjes van de enorme legpuzzel met elkaar verbonden zijn of worden. Om het nog ingewikkelder te maken: de herstelmaatregelen voor het Boetelerveld worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000 en het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Bij dat in 2015 gestarte PAS worden de belangen van natuurherstel en economische activiteiten (landbouw, infrastructuur, bedrijven) met elkaar verbonden.

De Raad van State buigt zich al langer over de vraag of dit systeem wel kan en mag volgens de Europese regels en zal waarschijnlijk in mei met een uitspraak komen. Mocht dat negatief zijn dan kunnen de gevolgen in heel Nederland en dus ook in en rond het Boetelerveld groot zijn. Daarover willen de aanwezigen zich woensdag in de Kruidentuin nu nog niet druk maken; “Er is hier al meer dan genoeg te doen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.