Raalte wil toegankelijkheid openbare ruimte verder verbeteren

RAALTE – De gemeente Raalte wil werk maken van het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Het is de bedoeling om toekomstige straat- en grondwerken zoveel mogelijk te combineren met kleine aanpassingen. Denk aan het wegwerken van oneffenheden op straat (door bijvoorbeeld omhoogkomende boomwortels) en onnodige op- en afstapjes. Dat moet de levensloopbestendigheid van de openbare ruimte vergroten, zodat ook mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten er optimaal gebruik van kunnen maken.

In 2018 is er door middel van een pilot onderzoek gedaan naar de bestaande situatie. Die pilot vond plaats in het gebied tussen het station in Raalte en het centrum (met ook de wijk Westdorp) en werd uitgevoerd in samenwerking met de Seniorenraad en de Gehandicapten Adviesraad. De eerste indruk van dit onderzoek is dat er een goede basis is, maar dat er maatregelen nodig zijn om ook in de toekomst een levensloopbestendige openbare ruimte te kunnen waarborgen. De gemeente koos voor het pilotgebied omdat daar relatief gezien veel senioren wonen. Bovendien wordt de situatie in Westdorp nu ook onder de loep genomen in het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een gasloze wijk.
Uit de pilot vloeien drie aanbevelingen voort: de gemeente moet streven naar meer bewustwording aangaande de problematiek; bij herinrichtingsprojecten moet de toegankelijkheid van het gebied meteen meegenomen worden en de gemeente moet aandachtspunten zoveel mogelijk inventariseren. En daar start de gemeente dit jaar dus ook mee. Raalte gaat de komende periode de knelpunten in de openbare ruimte op hoofdlijnen in kaart brengen. Per dorp worden de belangrijke verbindingen in beeld gebracht en beoordeeld op toegankelijkheid. Vervolgens wordt gekeken hoe de knelpunten aangepakt kunnen worden. Dit zoveel mogelijk in combinatie met werkzaamheden die al gepland zijn. Bijvoorbeeld het geplande onderhoud van de wegen in de gemeente Raalte en de (her)inrichtingsplannen in de openbare ruimte. De toegankelijkheidsproblemen van de Grote Markt (de keien) zijn al in beeld.

Inwoners kunnen zelf ook melding maken van bijvoorbeeld een rolstoelonvriendelijke situatie in de openbare ruimte. Denk hierbij aan scheef- of losliggende stoeptegels, laag overhangende takken of een verzoek om de stoeprand schuin af te laten lopen voor rolstoelgebruik. Zie daarvoor staging2.raalte.nl (onder het kopje ‘Geef uw melding door over’).