Parentshouse in Raalte voor opvang ouders in scheiding

RAALTE – Raalte beschikt sinds 1 februari over een Parentshouse. Het is een woonlocatie voor vijf vaders/moeders die in scheiding liggen en vanuit een jeugdvraag wel dicht bij hun kind(eren) moeten blijven. Inmiddels zijn er twee potentiële bewoners.

Raalte werkt voor het Parentshouse samen met de gemeente Olst-Wijhe, Stichting Parentshouses Nederland en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke plek in een Parentshouse (minimaal drie, maximaal twaalf maand) dient er een vraag vanuit de jeugdzorg te liggen. Het gaat om situaties waarbij het belangrijk is dat de ouder zo snel mogelijk uit huis gaat, maar waarbij het voor de kinderen wel belangrijk is dat de ouder dichtbij huis blijft. De vijf woonunits zijn dan ook allemaal berekend op logeerpartijen van de kinderen. De huur bedraagt tussen de 375 en 460 euro. Het gaat om een pilot die één jaar duurt. De gemeente wil om begrijpelijke redenen de locatie van het Parentshouse liever niet in de krant hebben. Het CJG heeft budget vrij gemaakt voor een extra maatschappelijk werker om de ouders in het Parentshouse te begeleiden. Op 27 februari leggen de betrokken partijen hun samenwerking vast in een convenant.