Opinie: Biodiversiteit groter dan gedacht

Biodiversiteit is een actueel onderwerp. De Rabobank geeft boeren een rentekorting en de melkfabrieken een kleine toeslag, als boeren de biodiversiteit verbeteren.

Nederland krijgt van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapportcijfer 1,5 voor onze biodiversiteit. Daarmee zijn we het slechtste jongetje in de Europese klas. De natuurinstanties smullen hiervan, want nu kunnen zij roepen: ‘Zie je wel hoe slecht het is in Nederland.’ Zo harken zij massaal veel subsidies van de overheid binnen om dit te verbeteren.

Maar wat is er aan de hand? Het PBL neemt als uitgangspunt het jaar 1700. Volgens hen bestond Nederland toen voor 100 procent uit ongerepte natuur. Deze stelling berust niet op waarheid, want toen was er hier ook al landbouw en waren er al veel stukken natuur ontgonnen.

Tellingen

Wat is het vreemde? Ik lees dat pas rond het jaar 1850 voor het eerst door Corneille Oudemans tellingen zijn gedaan van plantensoorten. In totaal 464 soorten. Nu tellen wij bijna 1.500 soorten, 1.000 soorten meer dan toen. Dit komt deels ook doordat er nu veel meer mensen meewerken aan de tellingen. Hieruit blijkt dus niet dat de biodiversiteit is afgenomen. Er zijn alleen maar meer soorten bij gekomen.

Hoe kun je dan praten over zo’n grote afname van biodiversiteit? Waar komen die onheilspellende cijfers vandaan? De rapporten van het PBL zijn zeer onduidelijk en er wordt met allerlei datums gerekend om een afname van biodiversiteit te bewijzen.

Droge natuur

Ze gaan bij het PBL zelfs zo ver dat ze alleen de droge natuur meetellen. Dat is 15 procent van het oppervlak van Nederland, vandaar het rapportcijfer 1,5. Alle natte natuur tellen zij niet mee. Dit is ook zeker 15 procent van Nederland. Tel je dit wel mee en zo hoort het ook, dan hebben wij 30 procent oftewel een 3,0. Dit is bijna het gemiddelde cijfer voor Europa.

Wel verandert de natuur door allerlei maatregelen. Neem de vos, de otter, de ooievaar, de marter en de wolf. Zij zijn nu beschermd en hun aantal groeit hard met veel negatieve gevolgen. Een van de gevolgen is dat onze weidevogels, en veel andere kleine diersoorten, worden uitgemoord. Ik verzeker u: over een paar jaar roepen de milieuorganisaties: ‘De kikkers zijn uitgeroeid. Wat erg, wij moeten subsidie krijgen om de Nederlandse kikker te beschermen.’

Raadsel

Waarom de Rabobank en de melkfabrieken zich ook zo mee laten slepen, is voor mij een raadsel. De natuur laat zich niet leiden. Wanneer een particulier of een boer een stuk grond heeft dat niet meer wordt gebruikt en volledig aan de natuur wordt overgelaten, dan ziet het PBL dit niet als een stuk grond met biodiversiteit. Wanneer ditzelfde stuk grond aan een natuurinstantie wordt geschonken, dan heeft ditzelfde stuk grond 100 procent biodiversiteit. Volgens het PBL is biodiversiteit gelijk aan grond in beheer van een natuurorganisatie.

Als je als boer of particulier je best doet voor natuurbehoud, is dit voor de cijfers van het PBL vergeefse moeite, want zij nemen het niet mee. Het lijkt wel of het PBL een verlengstuk is van de natuurorganisaties.

Jaap Majoor
Eigenaar landbouwmechanisatiebedrijf Kooijker Van Dieren in Laag Zuthem