Natuurbericht: Eeuwig zonde

    Sjaak Bruggeman deelt met enige regelmaat zijn natuurmomenten met ons. Vrijdagmorgen maakte Sjaak een zonnige wandeling dicht bij huis. Maar wel eentje die best wel indruk heeft gemaakt.

     Hip hop daar gaat ie weer door de takkenbossen. Opnieuw word ik verwelkomt door het roodborstje. Een grammy zit er net niet in voor deze hip hoppende artiest. Eerder op deze plek bij de ingang was het een winterkoninkje die jaarlijks het nest onder het veerooster had. De ruimte daaronder is gedempt en sindsdien nestelt hier een paartje roodborstjes in de struiken. Het mannetje overwintert hier en het vrouwtje verhuist voor een paar maandjes naar het zuiden.

    Het voorjaar lijkt eraan te komen. Kramsvogels en ganzen vliegen alle kanten op. Het is boven de 10 graden. Vlinders, bijen en insecten worden wakker. Kijk pootafdrukken, een das is op pad geweest. Dit marterachtige roofdier is hier een blijvertje aan het worden. Het is mooi weer en er zijn veel wandelaars onderweg. De een heeft al de grote, de middelste, de groene én de zwarte specht gezien. Een ander stel doet melding van een bruine kiekendief. Bij de vogelhut deel ik met weer een ander stel de aanwezigheid van een twintigtal grauwe ganzen op de plas, zo’n zestig wilde eenden en een tiental zomertalingen. Samen met de erboven zwevende buizerd en het lekkere zonnetje is het best een mooi schouwspel.

    Het lange rechte stuk terug naar het roodborstje is meer voor de vogelaars. Hier in het natste gedeelte zitten de kleine aparte soorten te foerageren. Vroeger werden hier diepe greppels gegraven voor ontwatering. Tegelijkertijd werd op de naastliggende opgehoogde rabatten eikjes geplant. Twee vliegen in een klap. Genietend van dit stukje geschiedenis schrik ik van de staat van de inmiddels flinke oude eiken. Als je goed aan het kijken komt is hier de aftakeling begonnen. De een na de ander ís dood of gaat dood. Wat is dat nou jammer. Hoe kan dat nou? Je zou zeggen door vernatting van het gebied maar de oorzaak zal wel complexer zijn. Het lijkt wel een zwavelzwam te zijn die gebruik maakt van de verzwakte bomen. Stuk voor stuk worden ze door deze prachtige parasiet aangetast en na verloop van tijd zal de conditie achteruitgaan. Uiteindelijk zullen deze mooie en misschien al wel honderd jaar oude eiken afsterven. Eeuwig zonde… maar het hoort toch ook een beetje bij de kringloop.