Gerrits in race voor zetel in bestuur waterschap

Gerrit Tuten uit Heeten voor CDA en Gerrit Vrielink uit Raalte namens Water Natuurlijk

RAALTE/HEETEN – Ze heten allebei Gerrit, hebben de nodige kennis en ervaring van waterschapszaken en gaan allebei 20 maart aanstaande voor een plekje in het algemeen bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta. Alleen doen ze dat voor verschillende partijen; Gerrit Tuten uit Heeten namens het CDA en Gerrit Vrielink uit Raalte namens Water Natuurlijk. En beiden moeten het ook hebben van voorkeursstemmen; met Tuten op nummer 8 op de CDA-kandidatenlijst en Vrielink op nummer 20 bij Water Natuurlijk. Beide partijen hebben nu vijf zetels in het bestuur van het in Zwolle gevestigde waterschap.

Het tweetal kent elkaar al heel lang. Gerrit Vrielink, 67 jaar, werkte voor zijn pensionering vele jaren bij waterschap Drents Overijsselse Delta (en voorgangers als Groot Salland en Salland); zijn voornaamgenoot uit Heeten, 70 jaar, is en was actief namens landbouworganisatie LTO met projecten als “Salland Waterproof’ in Heino en kavelruil. Over veel zaken denken ze ongeveer hetzelfde, maar met andere accenten. “Het zou ook gek zijn als we niet kunnen samenwerken. In het huidige dagelijks bestuur van het waterschap werken CDA en Water Natuurlijk als coalitie goed samen”, zo klinkt het. Maar verschillen zijn er wel degelijk. Neem bijvoorbeeld de acht vaste zetels in het bestuur, daarover wordt niet gestemd, voor ‘Ongebouwd’, ‘Bedrijven’ en ‘Natuur’. Deze ‘geborgde zetels’ worden door vertegenwoordigers van de landbouw (4), bedrijven (3) en natuurorganisaties (1) bezet. Alleen voor de andere 21 zetels wordt dus 20 maart gestemd.
“’Goede zaak, dat moet zo blijven’, zo vinden we bij het CDA. Groepen als de landbouw en bedrijven hebben zoveel belang bij het werk van het waterschap, die moet je altijd horen, zegt veehouder Gerrit Tuten. De Raalter Gerrit ziet dat anders: “Er zitten al genoeg vertegenwoordigers van de landbouw in andere fracties, kijk maar naar het CDA. Ik tel zo acht boeren in het algemeen bestuur. Terwijl de landbouw maar goed is voor 20 procent van de inkomsten van het waterschap, burgers moeten de rest opbrengen.” Maar dat is alleen omdat waterzuivering en de hoge kosten daarvan ook tot de taken van het waterschap horen, werpt Gerrit Tuten direct tegen. Beiden duiken vervolgens uitgebreid de begroting in. “Als Water Natuurlijk vinden we dat burgers meer zeggenschap moeten krijgen over de uitgaven”, stelt de Raalter Gerrit die ook vanuit zijn vroegere werk wel waardering heeft voor de ‘effectieve landbouwlobby’.

Superlastig

Gerrit Tuten op zijn beurt denkt dat het juist ‘superlastig’ is om die burgers bij het waterschap te betrekken. “Bij Salland Waterproof in Heino hebben we gemerkt hoe moeilijk dat is terwijl in dat gebied toch 15 boeren en 85 burgers woonden. Burgers wijzen wel naar die boeren, maar daar moesten we heel veel moeite doen om ze erbij te krijgen. Dat lukte pas toen we dat via opa, oma en kleinkinderen deden door ze gezamenlijk uit te nodigen voor een middag op de waterspeelplaats bij Aver Heino.” Maar boeren zijn natuurlijk ook burgers is het droge antwoord vanuit Raalte. “Maar het maakt nogal wat uit of jouw tuintje verdroogt door droogte of dat jouw oogst verdort. Dan gaat het wel om jouw inkomen en bestaan als boer”, reageert de Heetense Gerrit.
Water Natuurlijk, in 2008 opgericht door natuur- en recreatieorganisaties met steun van D66 en GroenLinks met nu zo’n honderd zetels in de 21 Nederlandse waterschappen, legt het accent meer op burgers in steden en de belangen van natuur en biodiversiteit in het buitengebied. “We vinden zaken als bloemrijke graslanden en stroken langs sloten met veel vissen en andere dieren belangrijk. Net als vlinders en bijen die steeds meer verdwijnen. Investeren in de landbouw? Geen probleem als de natuur daar dan ook voordeel van heeft”, zo zegt Vrielink, in Raalte actief bij de PvdA.

Containerbegrip

“Ook wij als CDA hebben biodiversiteit hoog in het vaandel staan, al is dat inmiddels een breed containerbegrip geworden. We gaan voor landbouw en natuur samen. Met elkaar, niet tegen elkaar. Persoonlijk vind ik het door mijn ervaringen met het waterschap ook heel belangrijk dat we goed nadenken over hoe zaken beter kunnen. Vaak kun je veel bereiken met relatief eenvoudige maatregelen die niet meteen een heleboel geld kosten. Buiten de box denken, daar zal ik me sterk voor maken als ik gekozen word in maart”, zo belooft Gerrit Tuten. Ook zijn voornaamgenoot erkent dat plannen soms onder druk staan door strenge regels: “Maar ook wij pleiten voor samenwerken met gemeenten, boeren en particulieren om meer te maken met minder geld.”
Verschillend denken ze over wandelpaden over schouwpaden. De Heetense veehouder kent de verhalen over veeziektes door hondendrollen. “Dan vind ik een verbodsbordje langs zo’n wandelpad niet genoeg.” Vrielink ziet dat anders. “Wandelaars, zeker lange-afstandswandelaars, maken echt geen rommel. Dan kun je beter naar de schooljeugd kijken. Soms denk ik wel eens dat een boer het meeste lijdt onder het lijden wat hij vreest.”

Kwijtschelding

Eens zijn ze het wel over mensen met een laag inkomen die moeite hebben met de waterschapsheffing. “Voor ons als CDA is dat duidelijk, een passende kwijtscheldingsregeling. Daar moet ook rekening mee worden gehouden in het budget van het waterschap”, zegt de Heetense Gerrit. “Bij Water Natuurlijk vinden we dat het kwijtscheldingsbeleid voor minima van de gemeenten automatisch ook voor het waterschap moet gelden”, zo klinkt het vanuit Raalte.
Helemaal eens zijn ze als het gaat om de meestal beperkte belangstelling voor waterschappen en waterschapsverkiezingen. Bijna in koor: “Afgelopen droge zomer werd nog eens duidelijk hoe belangrijk dat werk van het waterschap is. Dat zou voor iedereen aanleiding moeten zijn om 20 maart te gaan stemmen.”

Foto: Gerrit Tuten (links) uit Heeten en Gerrit Vrielink uit Raalte gaan beiden voor een zetel in het bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta, maar wel voor twee heel verschillende partijen.