Cultura krijgt nieuwe plek bij Sportorant

Vernieuwbouw van start; groot deel sociaal-culturele en sportieve leven Haarle straks onder een dak

HAARLE – Het was ook een enigszins ongebruikelijke situatie. Stichting Dorpshuis Haarle beschikte tot voor kort over twee locaties: Dorpshuis Cultura en Sportorant Sprengendal. Daaraan is nu een einde gekomen. Cultura is net gesloopt en inmiddels is het startschot gegeven voor een uitbreiding van het Sportorant. Daar komt een extra podiumzaal van honderd vierkante meter met een entree, garderobe en een toilet voor mindervaliden. Bovendien wordt het interieur van het bestaande deel van het Sportorant ook nog eens flink onder handen genomen. De totale kosten zijn begroot op 750.000 euro (inclusief BTW).

Herman Bloo is als bestuurslid van Stichting Dorpshuis Haarle al vanaf het begin betrokken bij de plannen. “Dorpshuis Cultura werd in 1963 in gebruik genomen”, vertelt hij. “In de jaren zestig, zeventig en tachtig was het hosanna. Cultura was een populair stapadres. Telkens volle bak in de weekenden. Er bleef veel geld over. Zoveel dat het toenmalige bestuur er begin jaren tachtig voor koos om onder de vlag van de stichting een sporthal neer te zetten aan de andere kant van Haarle. Die ging in ’84 open. En twee jaar later werd die uitgebreid met het Sportorant, de kantine. Allemaal met geld van het Dorpshuis en allemaal onder de vlag van hetzelfde stichtingsbestuur. Er was sprake van nog meer uitbreidingen, maar toen kwam de klad er bij Cultura in.”
Herman doelt op het veranderende stappatroon van de jeugd. Die koos namelijk steeds vaker voor de grote discotheken. Het bleek nog lang niet het einde van Cultura als uitgaansgelegenheid, vele pieken en dalen zouden nog volgen, maar de gouden jaren waren voorbij. En ondertussen verouderde het pand. “Financieel ging het de laatste jaren ook niet goed”, vertelt Herman. “Men was bang dat de exploitatie van het pand de komende jaren niet meer rendabel zou zijn. Daarom besloot het nieuwe bestuur om geen nieuwe beheerder in dienst te nemen. Sinds 2016, toen de toenmalige beheerder met pensioen ging, doen we het zonder. Dat jaar werden ook al de eerste gesprekken gevoerd over de toekomst van Cultura. Want dat het niet lang meer goed zou gaan, was wel duidelijk. Het pand was te zeer verouderd en versleten.”

Scenario’s

Het bestuur werkte meerdere scenario’s voor de toekomst uit, waarbij investeringen in Cultura en afbraak van de kantine bij het Sportorant ook in beeld kwamen. Maar uiteindelijk werd gekozen voor afbraak van Cultura, uitbreiding van het Sportorant en het multifunctioneel maken van de bestaande kantine. “Dat was kostentechnisch en wat betreft de logistiek het handigst. We moesten vroeger regelmatig drank heen en weer slepen.” Naast de nieuwbouw van de podiumzaal, wordt ook het bestaande interieur van het Sportorant aangepakt. Zo komen er nieuwe, geluidsdichte paneelwanden; krijgen de podiumzaal en het Sportorant allebei vloerverwarming, komt er een nieuwe bar en wordt er een nieuw ventilatiesysteem aangelegd.
Van het benodigde bedrag van 750.000 euro komt 100.000 euro van de Provincie en de gemeente Hellendoorn; 200.000 van de Haarlese gemeenschap (in de vorm van obligaties en laagrentende leningen); 25.000 euro van het VSB Fonds; 25.000 euro van het Oranjefonds; 5.000 euro van het Noaberfonds en nog eens 25.000 van acties en giften van verenigingen. Voor een bedrag van 200.00 euro neemt de stichting een hypotheek op. Het restant komt uit eigen middelen en zelfwerkzaamheid van vrijwilligers. Het is een enorme bijdrage van de gemeenschap, dat weet Herman ook: meer dan twee ton vanuit een kern die ruim tweeduizend inwoners telt. “’Haarle bouwt aan haar toekomst’ was onze slogan. En zo is het ook. We willen het dorp leefbaar houden. En het gevoel is er wel! Iedereen is wel eens in het dorpshuis geweest. In ons dorpsblad stond een tijd terug een oproep van ene Dieka. Die heeft plannen om alle verhalen over Cultura te bundelen. Ik heb begrepen dat er al diverse bijdragen binnen zijn! Het Dorpshuis leeft nog steeds en hier willen we het nieuw leven inblazen.”

Ambities

Zo meteen (Herman hoopt dat het vernieuwde Sportorant in november van dit jaar feestelijk open kan gaan) is dus een groot deel van het sociaal-culturele en sportieve leven ondergebracht bij het Sportorant. Het voormalige Cultura neemt onder andere de plaatselijke toneelvereniging en het Sinterklaasfeest mee. Onder voorbehoud trekken ook de Sükkewottels erbij in. Daarnaast heeft het Sportorant ook meerdere gebruikers/activiteiten: de bingo, yoga en tai chi, de dansmariekes, repetities van muziekkoren, het kaarten, Sallands Mooiste en de sportverenigingen die gebruik maken van de sporthal: handbal, voetbal, volleybal, (school)gym en badminton. “En verder zijn er ook verschillende verenigingen en bedrijven die hier vergaderen. Maar natuurlijk hopen we ook op meer. Het zou leuk zijn om vaker muziekactiviteiten en weer discoavonden te houden in de podiumzaal. Straks ontmoet iedereen elkaar hier aan de bar. Daar gaan vast ook initiatieven uit voort komen. Maar het is niet zo dat er hier niet genoeg te doen is. We denken bijvoorbeeld ook aan inloopochtenden, maar het probleem is dat we hier moeten redden met enkele vrijwillige beheerders. Het is zo al een hele opgave.”
Na de vernieuwbouw is het Sportorant voorlopig klaar voor de toekomst, maar dat betekent niet dat er geen ambities meer zijn. “We zouden ook graag de bovenverdieping aanpakken. Maar wanneer? Dat weten we nog niet.”