CDA: “inspraakproces Luchthavenbesluit Lelystad Airport rommeltje”

REGIO – De Statenfractie van het CDA heeft opnieuw vragen gesteld over de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport. Vorige week werd bekend dat, terwijl de inspraakprocedure loopt en er zienswijzen kunnen worden ingediend, het ministerie van Infrastructuur samen met de luchtverkeersleiding de aanvliegroutes heeft aangepast. Deze aanpassing heeft in Overijssel vooral gevolgen voor gemeente Kampen, de routes zijn namelijk verlegd naar het Noord-oosten. Woordvoerder Bouwien Rutten is er heel duidelijk over: “De chaos wordt steeds groter… de spelregels worden veranderd, terwijl het spel gespeeld wordt. De minister heeft beloofd dat er gewerkt wordt aan herstel van vertrouwen. Het veranderen van de vliegroutes terwijl de inspraak procedure loopt, draagt daar absoluut niet aan bij. Veranderingen in routes betekent ook dat er veranderingen plaatsvinden in het Luchthavenbesluite en de Milieu Effectrapportage. Dat betekent dat de zienswijzes die nu ingediend zijn gebaseerd zijn op verouderde informatie. Dit kan niet! Onze inwoners hebben recht op een open, eerlijk en transparant proces. Ik wil weten wat Gedeputeerde Staten hiervan vindt en welke actie zij gaat ondernemen”.

Het Ministerie van IenW heeft via Twitter laten weten dat reeds ingediende zienswijzen nog kunnen worden aangepast. Het CDA wil onder andere weten of de provincie gebruik gaat maken van deze mogelijkheid. En op welke wijze de provincie de actuele informatie heeft ontvangen en wanneer.
Het CDA blijft van mening dat er eerst een herindeling van het luchtruim moet plaatsvinden voordat Lelystad Airport open kan. Waarbij de laagvliegroutes dan verdwenen moeten zijn. Ook een open en transparant proces is voor de partij een belangrijke voorwaarde.