Wijhe in Transitie draait film in Langhuus

WIJHE – Wijhe in Transitie begint het jaar goed met op 12 januari een vertoning van de film ‘In Transition 2.0’ in het Langhuus, Langstraat 29 in Wijhe. Deze documentaire van een klein uur gaat over de wereldwijde transitiebeweging, waar Wijhe in Transitie deel van uitmaakt. De documentaire is Nederlands ondertiteld en de toegang is gratis. De film start om 20:00 uur, de deur is open vanaf 19:45 uur.

De vertoning maakt deel uit van het trainingsweekeinde dat Wijhe in Transitie (WiT) op 12 en 13 januari in het Langhuus organiseert in samenwerking met Transitie Nederland. Transitiegroepen zoals WiT organiseren regelmatig filmavonden die vervolgens aanleiding vormen voor een nabespreking waarin een vertaling wordt gemaakt van de filminhoud naar de lokale situatie.
Thema’s die langskomen, zijn onder meer: stimuleren van een duurzame lokale economie, het ‘eetbaar’ maken van de openbare ruimte, initiatieven voor duurzame energievoorziening, en het versterken van sociale verbanden in de lokale samenleving. Voldoende aanleiding dus voor een boeiende nazit na de film, die zomaar de start zou kunnen zijn van nieuwe activiteiten of projecten in Wijhe.

Meer informatie over Wijhe in Transitie is te vinden op staging2.wijhe-in-transitie.nl en facebookpagina @WijheInTransitie. Via de website kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van WiT.