Provincie Overijssel wil investeren in vijf Regiodeals

De Gedeputeerde Staten van Overijssel willen 43,9 miljoen vrijmaken voor de uitvoering van vijf regiodeals. Het heeft hiervoor voorstellen naar de Provinciale Staten gestuurd. Zij nemen in februari een besluit.

Vorig jaar stelde het Rijk geld beschikbaar aan verschillende regio’s in Nederland om bij te dragen aan regionale ontwikkeling. Van de 88 voorstellen door het hele land werden er twaalf geaccepteerd. De provincie was (mede)-indiener van vijf regiodeals in Overijssel. Eén daarvan werd er gehonoreerd. In november werd bekend dat het Rijk een bijdrage van dertig miljoen beschikbaar stelt voor de versterking van de arbeidsmarkt in Twente.

De Gedeputeerde Staten zijn blij met die toezegging, maar hopen nog steeds dat alle vijf de voorstellen worden gesteund. Zo wil het o.a. een verbetering van de arbeidsmarkt in de regio Zwolle en een regiodeal voor het Stimuleringsfonds Asbestdaken en Toekomstgerichte Erven.