Projectkoor ‘Uit de Kunst’ begint met repeteren voor Kunstroute

Het Heino’s Mannenkoor gaat deelnemen aan de Kunstroute in Heino. Dat doet het koor middels het project ‘Uit de Kunst’, waarbij liederen worden vertolkt die met verschillende kunstvormen te maken hebben.

Bij dit project zijn mannen die nog geen lid zijn uitgenodigd om gratis aan het project deel te nemen. Vanaf januari wordt gerepeteerd om bij de uitvoering in juni goed voor de dag te komen. Als ’toetje’ kan er in het najaar 2019 meegezongen worden met een concert van het Don Kozakkenkoor.

Bij de eerste repetitie op woensdag 8 januari 19.30 u waren acht van de elf nieuwe mannen aanwezig. Ze mochten voor de pauze eerst eens kennismaken met de klank van het koor en de dirigent Jeroen Hulshof om daarna zelf voor het eerst tussen de toekomstige collega’s mee te oefenen.

Aanmelding bij een van de leden van de Projectcommissie, zie de website: staging2.heinosmannenkoor.nl/nieuws/artikel/64