Overijssel investeert in een bereikbare en verkeersveilige regio

REGIO – Gedeputeerde Staten stellen voor 2019 een bedrag van 21 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke mobiliteitsprojecten in Overijssel op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. Het totale investeringsbedrag in de Overijsselse infrastructuur van provincie en gemeenten samen komt neer op circa 60 miljoen euro.

In totaal zijn 48 projecten geselecteerd die kunnen starten in 2019 en passen bij de gezamenlijke plannen van provincie en gemeenten om het verkeer- en vervoernetwerk in Overijssel te verbeteren. Zo wordt er in Raalte geld gestoken in de verdere reconstructie van de Zwarteweg en Almelosestraat. In Olst draagt de gemeente bij aan de herinrichting van de Jan Hooglandstraat. Ook de gemeente Dalfsen mag op geld van de provincie rekenen. De provincie trekt geld uit voor de herinrichting van de Prins Beatrixlaan en Koningin Julianalaan in Nieuwleusen. Ook wordt er geld uitgetrokken voor de snelfietsroute tussen Zwolle en Dalfsen.
Naast de infrastructurele projecten subsidieert de provincie Overijssel ook gedragsmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld voor kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers. Deze projecten worden regionaal of lokaal uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, scholen, politie en organisaties als VVN, ANWB en het Regionaal Orgaan.