Open dag Historische Vereniging Raalte

RAALTE – Historische Vereniging Raalte en Omstreken houdt op zaterdag 26 januari weer een open dag in het Tivoli-gebouw van Landstede. Van 10.00 tot 15.30 uur krijgt iedereen daar gelegenheid om op zoek te gaan in de grote hoeveelheid historische materialen van de vereniging.

De bibliotheek van de vereniging omvat ruim achthonderd titels; werken die betrekking hebben op de historie van Raalte en omgeving, maar ook veel informatie bevatten die voor stamboomonderzoekers onmisbaar is. Daarnaast is er een zeer uitgebreide hoeveelheid digitale informatie beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan de akten van de burgerlijke stand vanaf 1812 van alle gemeenten in Overijssel.

Ook is het mogelijk te zoeken in de kadastrale administratie. Daarmee kan de historie van een perceel of gebouw worden nagegaan vanaf 1832: wie waren de achtereenvolgende eigenaren en hoe hebben die het verworven. Ook de nog steeds groeiende fotocollectie, voor een belangrijk deel digitaal, kan ingezien worden. Tijdens de open dag kunnen oude foto’s, dia’s en oude documenten gescand of gekopieerd worden. Daarmee komt het materiaal beschikbaar voor anderen. De originelen kunnen na het scannen direct weer meegenomen worden.

Uiteraard is het ook mogelijk om onder het genot van een kopje koffie of thee een praatje te komen maken met andere aanwezigen of om informatie in te winnen. Het Tivoli-gebouw van scholengemeenschap Landstede is te vinden aan de Zwolsestraat 63 in Raalte. Het gebouw staat links achterop het schoolplein. De entree is gratis.