LTO-Salland op zoek naar nieuwe voorzitter

RAALTE – Wim Nijland uit Espelo is gestopt als voorzitter van landbouworganisatie LTO Salland. Hij werd eind 2017 voorzitter als opvolger van Ben Haarman die destijds interim-voorzitter was. Nijland was onder andere tien jaar bestuurslid bij LTO Rijssen-Holten en lid van het algemeen bestuur van voormalig waterschap Groot Salland.

Tijdens de komende algemene ledenvergadering van LTO Salland zal Nijland officieel afscheid nemen. Voorlopig neemt Gino Schrijver uit Wijhe de honneurs waar in afwachting van een definitieve opvolger, zo werd vorige week bekend tijdens het agrarisch seminar van LTO Salland en de Rabo Salland in De Leeren Lampe in Raalte.
Tijdens deze drukbezochte avond met ruim 350 aanwezigen gaf de Wijhese Karin van der Toorn het officiële startschot voor haar campagne om in maart met voorkeursstemmen voor het CDA in Provinciale Staten van Overijssel te worden gekozen. Daarbij zet ze onder meer speciaal gemaakte groene kaas in. Van der Toorn staat nummer 14 op de kandidatenlijst terwijl het CDA nu 11 zittende Statenleden en 2 Gedeputeerden in het Provinciehuis in Zwolle heeft.

De Wijhese vroeg niet alleen aandacht voor haarzelf, maar ook voor de andere kandidaten uit de agrarische sector uit zowel de kop van Overijssel als Twente. Dat geldt niet alleen voor de provinciale verkiezingen op woensdag 20 maart, maar ook die voor de waterschappen op dezelfde dag. In Salland gaat het daarbij om waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle.

Nicole Koks-Hofman uit Okkenbroek, voorzitter van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) en de Heetense melkveehouder Gerrit Tuten zijn op de CDA-lijst agrarische kandidaten bij dat waterschap. Karin van der Toorn zelf is en was in diverse bestuurlijke en organisatorische functies actief bij onder meer LTO Salland, het project ‘Salland Boert en eet Bewust’ en is naast boerin ook programmaleider Duurzame GeitenZuivel Keten.

Foto: Gino Schrijver neemt voorlopig de taken waar als interim-voorzitter van LTO Salland. Hij was eerder Sallandse Boer van Stöppelhaene.