Kopgroep Heino gaat voor Molenweg als woningbouwlocatie

RAALTE – De Heinose kopgroep, die zich buigt over geschikte locaties voor woningbouw in het dorp, adviseert om het westelijk deel van de uitleglocatie aan de Molenweg aan te wijzen als woningbouwlocatie.

Van de vier gronden waarop de gemeente Raalte eerder een voorkeursrecht plaatste, voldoet deze locatie volgens de kopgroep het meest aan de gestelde criteria. Daarmee lijkt de ‘slip of the tongue’-affaire, die wethouder Wagenmans bijna zijn bestuurlijke carrière kostte met een sisser af te lopen.

Wagenmans versprak zich in een gesprek met de familie Braakman, de eigenaar van een andere geschikte locatie aan de Capellenweg. Daardoor concludeerde Braakman dat zijn gronden mogelijk onder het voorkeursrecht van de gemeente zouden vallen. Hij koos daarop eieren voor zijn geld en verkocht zijn grond aan een projectontwikkelaar. Dat zou tot een grote schadepost voor de gemeente kunnen leiden.

De raad was niet blij. Wagenmans kreeg een motie van afkeuring aan de broek. Maar zoals nu dus blijkt uit het tussenadvies van de kopgroep, die bestaat uit zeven inwoners van Heino en drie ambtenaren van de gemeente Raalte, is de Molenweg de (voorlopige) voorkeurslocatie. Voor het tussenadvies heeft de kopgroep dertien als kansrijk aangemerkte locaties verder onderzocht. De beoordeling is in een tussenadvies uiteengezet en te vinden op staging2.raalte.nl/woningbouw-heino. Daarnaast adviseert de kopgroep ook enkele kleinschalige inbreidingslocaties aan te wijzen. Daar kunnen circa 25 woningen gebouwd worden, waarvan een deel in de goedkope sector en/of voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Relatief dichtbij
Belangrijkste overwegingen voor de keuze voor de locatie Molenweg zijn dat daar het totale woningbouwprogramma gerealiseerd kan worden. “Voor de doelgroep senioren is deze locatie iets minder geschikt, maar gelet op de onderzochte inbreidingslocaties kan in die behoefte op andere locaties worden voorzien.”

Daarnaast sluit het gebied aan op de bestaande bebouwing. Het ligt weliswaar niet direct bij het centrum, maar scholen en sportvoorzieningen zijn wel relatief dichtbij. Het gebied kent geen bijzondere landschappelijk en archeologische waarden of grote wateropgaven. Ontsluiting van het gebied kan eenvoudig op de hoofdinfrastructuur worden afgewikkeld en belast bestaande woonstraten niet met extra verkeer. Naar verwachting kan deze locatie binnen afzienbare tijd worden gerealiseerd. Het gebied heeft weinig planologische beperkingen, maar wel een aantal milieutechnische aandachtspunten. Hier kunnen echter passende maatregelen op getroffen worden in het stedenbouwkundig ontwerp.

En verder
Op woensdagavond 16 januari licht de kopgroep haar tussenadvies aan het dorp toe. Geïnteresseerden voor deze openbare bijeenkomst zijn om 19.30 uur van harte welkom bij Bij Ne9en in Heino. Na de toelichting van het tussenadvies is er ruimte voor het stellen van vragen. Tot en met 24 februari kan men reageren op de bevindingen van de kopgroep. Dit kan via francisca.holtman@raalte.nl.

De kopgroep stelt vervolgens, met inachtneming van de binnengekomen reacties, een eindadvies op. Dit eindadvies wordt aan het college en de gemeenteraad aangeboden voor besluitvorming over de te ontwikkelen woningbouwlocaties. Besluitvorming door de gemeenteraad wordt vóór de zomer 2019 verwacht.