Inspreker haalt uit naar gemeenteraad Olst-Wijhe over bouw fietstunnels

OLST-WIJHE – Oscar Langeland sprak maandagavond in over de voorgenomen bouw van twee fietstunnels in Olst. Hij is het niet met het plan eens en liet dat in duidelijke woorden blijken.

Ook in oktober heeft hij al ingesproken en twee brieven en een e-mail aan de raad gestuurd. Hij had niet de indruk dat de raad naar hem geluisterd had en daarom kwam hij weer. De antwoordbrief van het college heeft hij pas na drie maanden gekregen en er wordt volgens hem niet ingegaan op de punten die hij heeft aangedragen.

Inwoners van de Hooglandstraat balen volgens hem van de verkeersplannen. Hij refereerde aan het vernieuwende raadsbrede coalitieakkoord, waar in staat dat de politiek wil vernieuwen en burgers meer wil betrekken. Dat hebben ze volgens hem niet gedaan.

Het besluit stond volgens hem al vast. Achterkamertjespolitiek, noemt hij het. Het college zou tijdens niet-openbare voorbesprekingen halve waarheden hebben verteld. Het zou de kloof tussen inwoners en politiek vergroten en dus allemaal alleen maar mooie woorden zijn. Langeland refereerde aan een tumultueuze inloopavond in mei, een artikel in de Stentor en het negeren van zijn brieven en e-mail. Hij snapt niet waarom de raad haast had met het nemen van de beslissing in oktober.

Wat er gebeurt in Olst is een typisch voorbeeld van waarom vernieuwende politiek zo moeilijk is. De gemeente heeft een jarenlang proces doorlopen om te komen tot een verkeersvisie voor Olst en op allerlei manieren en momenten geprobeerd haar bewoners te betrekken door publicaties in huis aan huisbladen en op de gemeentelijke website. Iedereen heeft mee mogen praten, maar inwoners letten niet voldoende op en worden dan ‘overvallen’ door het democratische proces waarbij aan het eind de volksvertegenwoordigers een besluit nemen wat goed is voor alle inwoners.

Maarje Lof van D66: “Als u stelt: de raadsvergadering is een poppenkast, dan voel ik mij aangesproken.” Inspreker: “Ik had meer verwacht van mijn brieven.”

Ron de Wit van Gemeente belangen. “U zegt dat het over achterkamertjespolitiek gaat hier, u zegt dat wij niet echt willen luisteren. Dat zijn hele harde woorden en dat doet mij pijn. Ik vraag mij af hoe kan het dat iemand dat zo voelt. En u geeft aan dat het een gevoel is, maar dit is geen gevoel, maar een pure mening. Besluiten staan wat mij betreft nooit van te voren vast. Ze worden genomen hier in de raad en ik wil heel graag luisteren naar mensen.”

Hummelink van GroenLinks sloot zich aan bij de woorden van collega-raadsleden en benoemde dat zijn partij besloten had om voor de fietstunnels te zijn door het rapport dat aan het besluitvorming ten grondslag lag.

Burgemeester Strien ontkende dan ook met kracht de aantijgingen van Langeland. “Er is eerder een voorstel van het college geweest wat door de raad is afgewezen, er is nu een ander plan aangenomen. De discussies zijn altijd openbaar geweest.”