Gewoon Carolien: Wat gaat 2019 en verder ons brengen?

Vanaf 2015 is de melkquotum afgeschaft en zijn boeren weer gaan investeren, dus meer financiële verplichtingen. Na een paar maanden kwam echter al de regel dat de veestapels niet meer verder mochten groeien. Dus minder inkomsten van melk en vlees.

Vanaf 2018 zijn fosfaatrechten ingevoerd en moesten veel boeren nog meer vee inleveren. Door de extreme droogte was bijvoeden van de veestapel nodig en zijn veel boeren (weer) in de financiële problemen geraakt. Ook worden zij als grootste vervuiler van het milieu gezien, terwijl (natuurlijk) onze industrie, auto’s en vliegverkeer ook grote veroorzakers zijn. De boeren lijken de bal in een flipperkast spel. Doordat boeren meer gaan praten en uitleggen, gaan mensen meer beseffen dat boeren graag gezonde voeding voor onze bevolking willen maken, komt er verandering. Daardoor kan het kabinet een duidelijk beleid gaan uitdragen waar de regels duidelijk zijn en niet tijdens ‘het spel’ veranderd worden.

Nederland is altijd een handelsland geweest, al zullen daar weer nieuwe manieren mogen worden gevonden. Belangrijk worden nog meer ‘onze’ (technologische) vernieuwende producten en visies. Nederland is ook het land waar zeer veel bewijzen en ervaringen van buitenaards leven zullen komen, zodat men het niet meer kan negeren. Veel van deze technologische nieuwtjes en grote inzichten komen via de buitenaardse wezens.

Microkrediet in ontwikkelingslanden wordt nog belangrijker. Het doel van ‘ontwikkelingshulp’ is nog meer dat elk mens eigen zelfstandigheid gaat nemen en krijgen, binnen grenzen. Deze visie komt ook nog meer naar mensen die gebruik maken van sociale premies. Nog minder mensen afhankelijk van deze premies en in schaamte en schuldgevoel blijven hangen. Het doel is dat mensen in ons land voldoende aan de basisbehoeften kunnen blijven voldoen, dus minder mensen naar de voedselbank door bewustwording en verandering van denken en doen. Mensen nemen meer zelf de regie in hun eigen leven.

We gaan meer beseffen dat voeding en bewegen erg belangrijk is. Voeding moet voedend zijn en goede energie geven. Dat betekent dat we nog meer gaan letten op wat er allemaal in producten wordt gestopt. Supermarkten nemen deze verantwoordelijkheid meer. Ook steeds meer bewustzijn dat niet alleen ‘elk pondje gaat door het mondje” gaat, maar ook te maken kan hebben met bijvoorbeeld vasthouden van oude overtuigingen, erfelijke belasting of verontreiniging / verzuring van het lichaam.

Steeds meer mensen gaan hun eigen leefstijl vinden; meer mensen met vrijheid van voeding en mensen die enorme prestaties leveren. In de reguliere zorg waar tot nu toe de focus ligt op ziekte en problemen, gaan ze meer op het terrein van de natuurgenezers komen; meer individueel en denken en handelen dat gericht is op de kracht van de mens. Er komen meer vergoedingen vanuit de ziektekostenverzekeringen die gericht zijn op gezondheid en preventie van ziekte/ problemen, al is deze nog erg begrensd.

Stel gerust vragen en kijk maar op staging2.carolienjonkman.nl