Gemeente Raalte zoekt stembureauleden en tellers

RAALTE – In 2019 vinden er twee keer verkiezingen plaats Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap en op 23 mei wordt er gestemd voor het Europees Parlement. De gemeente Raalte is op zoek naar mensen die op deze dagen willen helpen in het stembureau of met stemmen tellen.

Een stembureaulid of teller moet 18 jaar of ouder zijn, stressbestendig en nauwkeurig. Deelnemers krijgen ook een vergoeding voor het werk. Tijdens een verplichte instructiebijeenkomst wordt er uitleg gegeven over de werkzaamheden. geïnteresseerden kunnen deelnemen als stembureaulid, teller op de verkiezingsavond of teller bij het centraal tellen. Tellers voor het centraal tellen komen later in beeld. Dit gebeurt op donderdag 21 maart en maandag 27 mei. Bij het centraal tellen worden de stemmen op kandidaatniveau geteld. Alle stemmen van de hele gemeente Raalte worden dan op één centrale locatie geteld.

Aanmelden

Aanmelden voor één van de drie functies kan via staging2.raalte.nl/verkiezingen. Dit kan tot 21 januari. De gemeente Raalte bekijkt de aanmelding en laat weten of iemand geselecteerd is of niet. Bij meer aanmeldingen dan vacatures wordt er een reservelijst gemaakt voor de volgende verkiezingen.