Raad Raalte akkoord met voorkeursrecht Heino

Vuurwerk blijft uit tijdens debat; wel zorgen over gevolgen voor uitbreiding bedrijventerrein

RAALTE – WvG, ja of nee, dat was de simpele vraag die vorige week donderdag centraal stond tijdens de raadsvergadering in Raalte. De gemeenteraad discussieerde die avond over het opleggen van het voorkeursrecht op vier mogelijke woningbouwlocaties in Heino met in totaal elf betrokken grondeigenaren. Het besluit werd met algemene stemmen aangenomen.

Gezien de voorgeschiedenis, de ‘slip of the tongue’ van wethouder Wagenmans aan Braakman, een van de betrokken grondeigenaren, verwachtten sommigen een stevige discussie. Daarnaast waren op de keuzes voor de locaties waarop het voorkeursrecht komt te liggen, al diverse bezwaren van bezorgde inwoners van Heino binnen gekomen. De publiekstribune zat dan ook vol met inwoners van het dorp. Vuurwerk bleef echter uit. Discussie was er, maar de conclusie was dat het opleggen een zuiver procedurele stap was. De woordvoerders van de raadsfracties wezen er vrijwel allemaal op dat vooral haast geboden was. Niemand die dus van plan was om voor de toekenning van de WvG te gaan liggen. De echte discussie, over de uiteindelijke locatiekeuze en de handelswijze van het college volgt later.
Maar de fout van Wagenmans trok wel een schaduw over het debat. De algehele sfeer was dat, zoals Ben Nijboer van BurgerBelangen het verwoordde, het een feestje had moeten zijn, maar het dat niet was. Nijboer opende de discussie met het uiten van zijn zorgen over de voortgang van het gelijktijdige proces om het bedrijventerrein in Heino uit te breiden. Het voorkeursrecht geldt voor een periode van maximaal drie jaar. Als het eraf is, mag de gemeente twee jaar lang geen nieuwe claim op de gronden leggen. Zou die periode van twee jaar niet voor vertragingen bij de uitbreiding van het bedrijventerrein kunnen zorgen, zo vroeg hij zich af. Dit aangezien sommige gronden waarop nu het voorkeursrecht komt te liggen, mogelijk ook daarvoor in beeld zijn. Volgens Wagenmans was dat echter niet aan de orde. Een poging van Nijboer om die toezegging als een amendement op te nemen in het besluit leidde voor wat onduidelijkheid. Volgens de wethouder kon dat, maar toen Nijboer er een poging toe wilde doen, raadde hij het af. Een nieuwe slip of the tongue. Nijboer nam uiteindelijk genoegen met de toezegging van de wethouder. Wel met als kanttekening te hopen de wethouder niet over enkele jaren te hoeven confronteren met zijn woorden.

Juristen

Wagenmans voelde zich ondertussen gesterkt door de conclusies van enkele juristen van Nysingh Advocaten-Notarissen dat door de kwestie Braakman andere grondeigenaren, vanuit het oogpunt van rechtsongelijkheid (Braakman kreeg door Wagenmans’ slip of the tongue’ immers gelegenheid om zijn gronden snel te verkopen aan een projectontwikkelaar), niet onder het voorkeursrecht uit kunnen komen. Overigens trok Michel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen in de Stentor een tegenovergestelde conclusie. Egbert den Daas van Lokaal Alternatief stipte het even aan. “Dat is het probleem met juristen. Je vraagt er vier om hun mening en krijgt er vijf meningen voor terug… Maar uiteindelijk is het de rechter die beslist.”

Structuurvisie

Bert Terlouw (D66) stipte nog wel even de Structuurvisie 2006-2020 aan. Daarin wordt al sturing gegeven aan mogelijke nieuwe locaties voor woningbouw. Was daar wel voldoende rekening mee gehouden? Wagenmans zei echter die structuurvisie, bij het vlaggetjes prikken door de inwoners van Heino, bewust buiten beschouwing te hebben gelaten. Bij het oordeel van de kopgroep (een adviesclub van ambtenaren en inwoners van Heino) zal die structuurvisie wel mee worden genomen.
Maar wat wordt nu zo meteen de beoogde locatie. Daarover volgt op 24 januari een gesprek binnen de kopgroep. Wagenmans zei te hopen dat dan de eerste contouren al zichtbaar worden. Alexander Kreule (VVD) vroeg tenslotte het college nog om niet pas voor de zomer met een uiteindelijk voorstel voor de locatie te komen, maar in het eerste kwartaal al. “We zijn wel fan van een beetje ambitie.”
Na de discussie werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen. “Dat zou je toch niet zeggen op basis van het debat, zeg ik dan als voorzitter”, meldde burgemeester Dadema droogjes.