Gemeente Raalte start met pilot Bokashi

RAALTE – De gemeente Raalte is onlangs gestart met de pilot Bokashi. In samenwerking met initiatiefnemers ‘Bij de Oorsprong’ in Schalkhaar en agrariërs Wienen en Neimeijer (allebei uit Heino) wordt een deel van het blad uit bladbakken verwerkt tot duurzaam Bokashi-materiaal. Het gaat dit najaar om 600 ton, circa 35 procent van de totaal opgehaalde/verzamelde hoeveelheid.

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Het betreft het omzetten van groen- of bladafval in organisch materiaal, waardoor het ingezet kan worden als bodemverbeteraar. Het bladafval wordt luchtdicht in depots (persbulten) bij de twee deelnemende agrariërs verpakt, waarna er onder lage temperatuur een fermentatieproces plaats vindt. Daarvoor zijn extra stoffen met micro-organismen en schelpmaterialen nodig. Die worden geleverd door Bij de Oorsprong. Na een periode van acht tot tien weken ontstaat er humusrijk, organisch materiaal. Dat wordt door de gemeente (die zelf vijftien procent van het materiaal afneemt) en de betrokken agrariërs ingezet als bodemverbeteraar. Daarnaast hebben ook andere boeren al aangegeven interesse te hebben in het materiaal. De LTO experimenteert momenteel bij Deventer ook op een aantal percelen met Bokashi. De ervaringen zijn goed. De gemeente Raalte wil echter wel eerst alle leverantie- en afzetkanalen in beeld brengen en houdt het daarom nu nog bij een pilot.

Kostenneutraal

Het Bokashi-materiaal heeft een positieve werking op de grond en groenstroken. Het verbetert de vochthuishouding en zorgt voor betere beluchting en extra voeding. De kosten voor de productie van het Bokashi materiaal liggen rond de 16 à 18 euro per ton; de kosten voor het verwerken van het groenafval rond de 18 euro per ton. “De productie van Bokashi-materiaal is dus kostenneutraal en bij het verwerkingsproces komt geen CO2 vrij”, zo stelt de gemeente Raalte. “Kortom: een win-winsituatie voor de gemeente en de agrariërs. Het initiatief voor de pilot komt vanuit de samenleving en levert een mooie bijdrage aan de circulaire economie. Het Bokashi-materiaal ontstaat binnen de gemeente, wordt hier omgezet en ook weer ingezet. Het materiaal zal naar verwachting begin maart worden ingezet.” Afhankelijk van de resultaten en mogelijkheden bepaalt de gemeente Raalte in de loop van 2019 het vervolg.
Voorgaande jaren werd het blad uit de bladbakken en het blad wat vrijkomt bij groenwerkzaamheden afgevoerd naar een composteerder. Dit najaar is een deel van dit bladafval, ruim 600 ton, ingezet voor de pilot.