Bridgedrive in BijRipperda

DEN NUL – De Bridgeclub Olst houdt op zaterdag 29 december haar Oudejaars Bridgedrive in BijRipperda in Den Nul. De deelnemers zijn vanaf 12.45 uur welkom (inloop tot 13.15 uur). De eerste ronde start om 13.30 uur. In totaal worden er zes rondes gespeeld. De deelnamekosten bedragen 22,50 euro. Dat is inclusief koffie/thee met een oliebol bij ontvangst, een hapje tussendoor en een buffet met gerechten van alle continenten (en een Sallands tintje). Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via wilma_geenen@gmail.com. Het bedrag moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL26RABO0139211950 (ten name van Bridgeclub Olst).