‘Gezond huishoudboekje’ in Olst-Wijhe

WIJHE – De begroting van Olst-Wijhe over 2019 mag dan een tekort laten zien van 670.000 euro, toch is het financiële plaatje gezond, zo stelt de gemeente naar aanleiding van de begroting voor volgend jaar en de meerjarenraming 2019-2022. Het tekort kan namelijk worden opgevangen met eigen middelen uit het reservevermogen. Dit is eenmalig nodig om beperkt nieuw beleid mogelijk te maken. De meerjarenraming 2019-2022 laat verder een positief resultaat zien.

Voor de nabije toekomst stijgt het financiële resultaat: in 2020 tot afgerond 70.000 euro en in 2022 zelfs naar afgerond 860.000 euro. Het eigen vermogen is in de afgelopen jaren gestegen van 16 miljoen naar 18 miljoen euro. Het grootste deel van de financiën van de gemeente gaan naar activiteiten en taken die jaarlijks terugkomen. Zoals onderhoud openbare ruimte, onderwijs, werk- en inkomensondersteuning, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur e.d. Een klein deel van de begroting gaat naar nieuw beleid dat voortkomt uit het raadsakkoord Samen verder van de nieuwe gemeenteraad. Op dit moment werkt het college aan een uitvoeringsprogramma van het raadsakkoord. Dit zal bij de kadernota en begroting van volgend jaar tot financiële keuzes en afwegingen leiden.
Voor 2019 stelt het college de raad voor om te investeren in: deelname van statushouders aan de samenleving; stimulering van sportieve en culturele activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke participatie van inwoners, al dan niet met een beperking; relatiebeheer met ondernemers en bedrijfsleven; verbetering van de verkeersveiligheid in Olst door aanpassing van de infrastructuur; het opstellen van een programma klimaatadaptatie; samenwerking met de regio Zwolle op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs en een collectieve ziektekostenverzekering voor een bepaalde groep minima.
Wethouder Anton Bosch van Financiën benadrukt dat het huishoudboekje van de gemeente gezond is. “En dat willen we uiteraard graag zou houden. Daarom is het belangrijk om de balans te zoeken in ambities en financiële mogelijkheden. We halen nu voor één keer geld uit onze reserve nader te bestemmen middelen om beperkt nieuw beleid mogelijk te maken. Dat kan omdat onze basis dus solide is.”
De hoogte van heffingen en leges voor 2019 zijn nu nog niet bekend. Deze worden vastgesteld door de raad in haar vergadering van 17 december. De gemeenteraad besluit maandag 12 november over de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.