raalte overweegt schadeclaim tijenraan bij vaessen

Het Sportbedrijf heeft als gevolg van de verlate opening van het sportcentrum, de tijdelijke sluiting en het substantiële aantal opleverpunten dat tot vervelende en repeterende verstoringen in de bedrijfsvoering heeft geleid, schade opgelopen. “Nu is een eerste jaar na ingebruikname altijd een jaar waarin storingen voorkomen en waarin de beheerder moet wennen aan de kenmerken van het nieuwe gebouw, maar in het geval van Nieuw-Tijenraan is het aantal verstoringen te hoog geweest en is de impact daarvan te groot”, zo stelt de gemeente.

“Dit komt primair doordat de opleverpunten en nazorgpunten niet snel genoeg worden opgepakt, waardoor herhaling optreedt.” De nadelige gevolgen van de vertraging zijn afgedekt door de contractueel bepaalde boete. Deze boete wordt verrekend met de laatste betalingstermijn aan Vaessen.

Op dit moment is circa 80 procent van de opleverpunten opgelost. De gemeente is echter wel van mening dat het tempo van de opvolging van de opleverpunten veel te traag is. De verwachting is dat alle opleverpunten in november 2018 zijn opgelost. Het gaat nu nog om de geluidsoverdracht tussen de verschillende ruimten; verbetering van de brandmeldinstallatie en het revisiedossier.

Filters
Naast de opleverpunten, dient de hoofdaannemer ook zogeheten nazorgpunten te registreren. Nazorgpunten zijn omissies die uit het gebruik naar voren komen, dus na de ingebruikname op 2 februari. De belangrijkste nazorgpunten die op dit moment nog moeten worden verholpen, zijn: de hoge temperatuur en te hoge relatieve vochtigheid (binnenklimaat, met name het biljart); het te snel verstopt raken van de zwembadfilters en de inadequate storingsopvolging.

Daarnaast zijn er ook verbeterpunten die geen onderdeel vormen van het contract met Vaessen. Zo is zonwering aan de noordzijde van het gebouw gewenst. Hetzelfde geldt voor een beter bereik met mobiele telefoon en meer zicht op de whirlpool. Om die reden zijn in het kader van de zomernota middelen gevraagd om deze wensen te financieren. Het gaat om een bedrag van 37.000 euro.

Als in november 2018 alle opleverpunten zijn afgerond, wil het college bezien of er aanleiding is voor het indienen van een claim bij Vaessen in verband met gemaakte kosten of geleden schade. Het einde van het jaar is ook een natuurlijk moment hiervoor, omdat op 2 februari 2019 de nazorgperiode afloopt en de laatste betalingstermijn voor de nieuwbouw is gepland.

Beachveld
Er is besloten om meer rust en tijd te nemen om het beachveld in gebruik te stellen. Dit is in overleg met het Sportbedrijf gebeurd. De gebruikers zijn hiervan in augustus op de hoogte gesteld. De gevolgen voor het gebruik zijn beperkt, omdat in de maanden september en oktober weinig tot geen activiteiten gepland stonden. De wintermaanden zijn ongeschikt om het beachveld te gebruiken. De opening van het beachveld is nu in april 2019. Het Sportbedrijf kan zich hier nu goed op richten.

Lokaal Alternatief heeft vragen gesteld over de gang van zaken. De partij had toch al haar bedenkingen over Nieuw Tijenraan. Een te grote investering, zo vindt Lokaal Alternatief. “Ook het feit dat de realisatie van Nieuw Tijenraan tot stand is gekomen zonder zelfwerkzaamheid van de Raalter bevolking is ons een doorn in het oog”, stelt raadslid Dick Buitenkamp. “De andere kernen hebben hun voorziening in belangrijke mate met participatie van de plaatselijke bevolking gerealiseerd.”

Buitenkamp concludeert dat de totale investering 2,6 miljoen euro hoger is uitgevallen dan in het dekkingsplan (dat op 29 januari 2015 door de raad was goedgekeurd) was gesteld. Hij wil weten of dat klopt en indien dat het geval is, waarom de overschrijding niet is teruggekoppeld. Daarnaast heeft hij ook vragen gesteld over de termijn waarin de bouwkundige onvolkomenheden worden opgelost en wil hij weten of die fouten hadden kunnen worden voorkomen als de gemeente Raalte beter had toegezien op de bouw.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.