digitale ehbo cursus in heeten

Dat zijn zeven avonden van 2,5 uur in Heeten. Tijdens de praktische lessen wordt veel aandacht besteed aan onder andere diagnose, stabiele zijligging, verbandleer, hartreanimatie en het gebruik van de AED. Aansluitend wordt het examen afgenomen. Bij goed gevolg wordt een volledig erkend EHBO diploma inclusief reanimatie uitgereikt. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Carolien Heuven, tel: 0572-382987, e- mail: ehboheetennieuwheeten@hotmail.com of Rita Lamers, tel: 0572-320402, e-mail: martinritalamers@hetnet.nl.