opinie droogtebewustzijn

Het staat nog scherp op ons netvlies. De extreme droogte van afgelopen zomer. Vooral in het oosten van het land duidelijk zichtbaar. Voor het eerst zelfs tot in de voor- en achtertuinen van mensen. Hoewel de eerste flinke buien en regenachtige dagen in september volgden, duurt het nog maanden voordat het droogtetekort opgelost is. De bodem blijft nog lange tijd droog. Eigenlijk is één ding wel duidelijk geworden; droogte vraagt om een integrale aanpak. Anders krijgen we er in de komende jaren steeds vaker mee te maken.

We moeten de handen ineen slaan, want iedereen heeft last van droogte. Burgers, agrariërs, natuurbeheerders, maar ook drinkwaterbedrijven. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. De eerste initiatieven beginnen zich langzaam te ontplooien. Waterschappen gaan in gesprek met de landbouwsector en natuurbeheerders over de hoogte van de grondwaterstand om water te besparen. Natuur, landbouw en waterbeheer moeten elkaar in de toekomst meer gaan versterken. Maar ook bij gemeenten dringt het steeds meer door dat er maatregelen moeten worden getroffen om de klimaatveranderingen het hoofd te kunnen bieden.

Droogte in Twente
In Twente en de Achterhoek is door de hoge zandgronden vaker sprake van droogte dan elders in het land, zoals bijvoorbeeld bij de Mosbeek. De natuur verdroogt op veel plekken, landbouwopbrengsten zijn 40% van normaal of oogsten zijn helemaal opgegeven. Op veel locaties was sprake van forse vissterfte, en in stedelijk gebied is de waterkwaliteit met moeite of niet te handhaven. Forse problemen dus in Twente.

Drinkwater en Vitens
Opmerkelijk is het bericht van drinkwaterbedrijf Vitens in deze periode. Dit bedrijf rapporteert namelijk een toename van het gebruik van drinkwater van 30 tot 40%, en meldt tevens dat de drinkwaterproductie geen knelpunten kent. Inmiddels is nu bekend dat zij 36% meer heeft onttrokken dan de vergunning toestond en dat nota bene bij de gevoeligste drinkwaterput vlakbij de Mosbeek. Opvallend dat de Provincie Overijssel dit als toezichthouder kennelijk niet heeft gezien laat staan tegen gehouden!
“Het is een verzuim dat zowel Vitens als de Provincie Overijssel geen verantwoordelijkheid nemen in deze periode van waterdroogte. Een boodschap als deze draagt natuurlijk niet bij aan bewustwording over de gevolgen van het watergebruik.” Is de mening van de Algemene Waterschapspartij (AWP) in het waterschap Vechtstromen.
“Drinkwater wordt geproduceerd, maar dat kan uiteraard niet eindeloos. Zeker niet in tijden van droogte. Uiteindelijk is al het watergebruik terug te voeren naar grond- en oppervlaktewater. Mensen hoeven niet bang te zijn dat ze snel zonder drinkwater komen te zitten, maar het heeft wel degelijk gevolgen wanneer mensen (meer) drinkwater gebruiken. Ook drinkwater wordt uiteindelijk onttrokken aan oppervlakte- en grondwater en heeft daarmee een groot gevolg voor landbouwopbrengsten, verdroging van natuur, en de kwaliteit van stedelijk water.
Dat zou veel meer benadrukt moeten worden. Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid en door mensen hierop te wijzen en ze bewust te maken van hun rol, voelen we ons allemaal verantwoordelijk voor het droogteprobleem. Alle beetjes helpen en het begint uiteindelijk allemaal bij bewustzijn.”

Toekomst
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het door de klimaatverandering goed mogelijk is dat droge jaren als deze vaker voorkomen. Bij de waterschappen realiseert men zich dat in deze gevallen élke druppel telt. De AWP vindt dat het gesprek over droogte breder gevoerd moet worden; niet alleen waterschappen, maar ook bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven moeten nadenken over maatregelen om waterschaarste in droge tijden terug te dringen. Er zijn er vele denkbaar. Zou de prijs van drinkwater bij schaarste niet omhoog moeten, of de druk van het water niet verder omlaag? Moet drinkwaterwinning wel concurreren met kwetsbare droogtegevoelige natuur? Wordt er in de landbouw voldoende gekeken naar welk gewas op welke plek staat? Welke natuurdoeltypen zijn op welke locatie overeind te houden? Ook spaarbekkens, zoals de Speicherbecken bij Geeste net over de grens kunnen hier een bijdrage aan leveren. Ze zijn belangrijk voor zowel drinkwater als voor andere gebruiksdoelen en helpen bij het voorkomen van waterschaarste – met alle ecologische en financiële gevolgen van dien. Want de oorzaken van de droogte lossen we niet op, maar de mate waarin de gevolgen op verschillende plekken voelbaar zijn kunnen we met zijn allen wel degelijk beïnvloeden. De afgelopen maanden laten zien dat de droogte voor de één een financiële strop is en voor de ander ecologische kaalslag betekent. Tegelijkertijd krijgt de burger van Vitens te horen ‘dat het allemaal wel meevalt’. De AWP pleit daarom voor een open en brede discussie, die moet leiden tot meer bewustwording bij álle watergebruikers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.