ingezonden niet bezuinigen op minimaregelingen

De huidige doelgroep (tot 110 % van de bijstandsnorm) moet hiervoor geld inleveren. Onvoorstelbaar maar waar. De bedragen voor kinderen worden ongeveer gehalveerd van € 815 naar € 450 bij vervolgonderwijs en  € 300 bij basisonderwijs  plus de eenmalige vergoeding voor zwemlessen. Voor volwassenen worden de participatiebijdrage van nu € 216 en de sportkostenbijdrage van nu € 283 samengevoegd en gehalveerd naar € 250 per jaar. Waarom deze onrechtvaardigheden?

Partners uit het veld ook tegen verlaging 
B en w noemen inkomensval als reden voor uitbreiding van de doelgroep tot 120 %. Ook wel armoedeval genoemd. Mensen die vanuit een uitkering in loondienst gaan werken komen dan niet meer in aanmerking voor de bijdragen vanuit het minimabeleid. En gaan er in hun besteedbaar inkomen op achteruit. Uitbreiding met die doelgroep is positief maar de financiering niet. Want deze compensatie van de inkomensval gaat ten koste van de meest kwetsbare groepen. B en w noemen daarbij het positieve advies van de Raad voor Werk en Inkomen en de opgehaalde informatie tijdens de bijeenkomst met “het veld” op 11 juni in Mariënheem.

Echter: de Raad voor Werk en Inkomen is het niet eens met de bezuiniging op de bedragen voor kinderen en roept de plaatselijke politieke partijen op tot een andere keuze. Welke partijen voelen zich geroepen? En tijdens de bijeenkomst met “het veld” (raadsleden, vertegenwoordigers van partners uit het veld, ambtenaren) werd o.a. gestemd over stelling 2: “We verlagen de minimaregelingen om de armoedeval te verkleinen en de prikkel om te gaan werken te vergroten.”  86 % was het met deze stelling oneens: de overgrote meerderheid was tegen verlaging!

Wethouder Gerria Toeter, waarom conformeert u zich niet aan de uitslag van deze stemming en zet u toch de meest kwetsbare groepen op achterstand? U zei dat de bedragen niet helemaal opgemaakt worden. Maar dat komt, omdat niet iedereen weet dat die regelingen er zijn. (Bericht in de krant van 13 september bijvoorbeeld: “Veel ouderen laten geld liggen”). Waarom is er wel een onderzoek inkomens effect rapportage en geen onderzoek stille armoede? Wethouder Wout Wagenmans, u zei in de verkiezingscampagne (Zwakenberg, 15 maart) over het minima- en armoedebeleid dat u “tot op de lijntjes wou gaan kleuren.” Nu kleurt u verder van de lijntjes af.

Eerlijker financiering
Inkomensval houdt in dat mensen aan het (betaald) werk zijn gegaan en er op uitkeringen wordt bespaard. Waar blijft dat uitgespaarde geld? Kan dat niet gebruikt worden voor financiering van de uitbreiding doelgroep? Bijvoorbeeld door mensen die aan het (betaald) werk gaan een uitstroompremie te verstrekken na bijvoorbeeld een jaar. En dan net zo hoog als de gemiste bedragen van de minimaregelingen (ongeveer € 1000 tot € 1500?). Dan wordt de doelgroep tot 110 % niet de dupe.

Een andere mogelijkheid is om het totale budget voor het minimabeleid te vergroten vanuit de financiële reserves, waaraan pas geleden nog een meevaller van een half miljoen is toegevoegd. B en w doen nu deze bezuinigingsvoorstellen. Maar de gemeenteraad heeft het laatste woord op 27 september en kan deze bezuinigingen ongedaan maken door het budget te verhogen. Daarom doe ik een beroep op alle raadsleden en met name Jan Schokker van Gemeentebelangen en Aaltje Booijink van het CDA, de echte minima niet de dupe te laten worden van deze bezuinigingen. Kwetsbare groepen komen hierdoor dichter bij de armoedegrens, terwijl de gemeente juist het Armoedeconvenant heeft ondertekend om armoede te voorkomen, niet om te veroorzaken.

Het gaat om mensen die in hun leven pech gehad hebben, die door individuele bijzondere sociale en/of medische omstandigheden buiten hun schuld langdurig een bijstandsuitkering nodig hebben, alleenstaande ouders met kinderen, Wajongers, mensen die ziek of arbeidsongeschikt zijn geworden, geen uitzicht hebben op betaald werk en pensioenopbouw, weduwen en weduwnaars met Anw, ouderen met alleen AOW. Het Raolter Akkoord zegt hierover: “We hebben de ambitie om het aantal mensen in sociaal isolement verder terug te dringen. Sport en cultuur zijn niet alleen een doel op zichzelf. Ze zijn ook een middel om andere doelen te bereiken, zoals achterstandsgroepen en ouderen activeren.” Laat dan ook daadwerkelijk iedereen in Raalte meedoen, verhoog de bedragen voor kinderen en breng de regeling Meedoen weer op € 499 euro per jaar voor de zwakste groepen.

Besteedbaar inkomen
De door b en w toegezegde bespreking met Leergeld over eventuele invoering van het besteedbaar inkomen als toets in plaats van de 120 % bijstandsnorm, vind ik positief. Als ombudsman kom ik bij mensen die een inkomen hebben van boven de 120 % norm, maar toch als gevolg van problematische, hoge bijzondere bestaanskosten op of onder het minimum komen. Deze bijzondere kosten zijn buiten hun eigen schuld ontstaan en zijn vaak wel medisch gerelateerd, maar worden niet vergoed door de zorgverzekering. Bijvoorbeeld bepaalde medicijnen.

Soms ontvangen deze mensen zelfs bijzondere bijstand en toch komen zij niet in aanmerking voor de minimaregelingen, omdat zij niet tot de doelgroep tot 120 % behoren. Zij leven in stille armoede. Het zelfde geldt voor anderen, o.a. ZZP’ers met wisselende inkomsten. Voor mensen met problematische schulden en een inkomen van boven de 120% wordt door de gemeente een uitzondering gemaakt. Zij komen wel in aanmerking voor de minimaregelingen. Ik stel voor dat dit ook gaat gelden voor mensen met problematische bijzondere kosten.                 

Herman Kamphuis
Ombudsman PvdA-Raalte

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.