wdodelta heft per direct onttrekkingsverboden op

Het waterschap heft verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater zo snel als mogelijk op.Dat kan vandaag en per direct voor de gebieden Nijeveen-Koldeveen bij Meppel, aanvoergebied gemaal Ankersmit in de regio Deventer, Raalte en Olst-Wijhe en het gebied Kolkwetering bij Heino.

Door de regenval in de afgelopen periode en voldoende wateraanvoer vanuit de IJssel en het IJsselmeer is dit mogelijk. Dit betekent dat in deze gebieden weer water uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers, weilanden en tuinen. Wanneer nodig, dan kan opnieuw een onttrekkingsverbod van kracht worden. Alleen voor het gebied Westerhuizingerveld bij Staphorst/Nieuwleusen geldt nu nog een verbod.

Beheer waterpeil
Waar geen onttrekkingsverbod meer geldt, kunnen agrariërs die willen beregenen hierover afspraken maken met een peilbeheerder van het waterschap. Dit om te voorkomen dat niet iedereen gelijktijdig gaat beregenen, waardoor opnieuw een watertekort kan ontstaat.

Peilbeheerder Ruud Bomert van het waterschap: ’Het is voor zowel de agrariërs als het waterschap van belang dat de wens om te beregenen vroegtijdig wordt gemeld en om welke percelen het gaat.
Dan kunnen wij bekijken of het nodig is om maatregelen te nemen zoals het schoonmaken van sloten en waterinlaten of het aanvoeren van water. We doen onze uiterste best om aan alle verzoeken zo spoedig mogelijk te voldoen’.