gezondheidsdienst waarschuwt boeren voor eikels

Vergiftigingen worden met enige regelmaat vastgesteld bij kleine herkauwers. In het najaar wordt af en toe bij pathologisch onderzoek een eikelvergiftiging bij schapen als doodsoorzaak vastgesteld. Schapen en geiten vinden eikels vaak erg smakelijk en opname van enkele eikels kan in de regel weinig kwaad voor schapen en geiten.

Opname van grote hoeveelheden met name groene eikels kan door hun looistoffen tot vergiftigingsverschijnselen leiden. Vanwege de warmte dit jaar verliezen veel bomen al vroeger dan gebruikelijk hun bladeren en vruchten. Dit zie je ook bij eikenbomen. In combinatie met de beperkte hoeveelheid gras op het land bestaat het risico op opname van (te veel) eikels, wat tot klinische klachten en zelfs sterfte kan leiden.

De verschijnselen van een eikelvergiftiging kunnen variëren van afwijkend gedrag met soms nerveuze verschijnselen tot maagdarmklachten. Ernstig aangedane dieren overleven het meestal niet. De behandeling van dieren die giftige planten of plantendelen hebben opgenomen, is niet eenvoudig en ingrijpend. Het  voorkomen van vergiftigingen door giftige planten is daarom erg belangrijk.