druk op raalter vergunning en handhavingsbeleid

Burgemeester Martijn Dadema, die toeziet op de handhaving van de vergunningen, is desondanks tevreden over de behaalde resultaten. “We hebben een prima score, qua gestelde doelen. Maar er ligt druk op het toezichtproces.” Om aan de taken te kunnen blijven voldoen, heeft de gemeente in de loop van 2017 extra mankracht ingehuurd. In totaal ging het daarbij om circa zeshonderd uur. De begroting voorzag in deze mogelijkheid. Deze uren komen voor rekening van de taakvelden bouw en milieu. De gemeente verwijst daarbij naar het economisch herstel. Van tevoren ging men voor 2017 uit van een stijging van 5 procent van het aantal vergunningsaanvragen. Die bleek echter uit te komen op bijna 25 procent. Het aantal controles tijdens de bouw steeg met 35 procent. Raalte verwacht ook dit jaar extra uren nodig te hebben.

Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) is in de afgelopen periode, en wordt in de nabije toekomst geconfronteerd met veel ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen. Dat heeft te maken met meerdere factoren. Denk aan de doorontwikkeling van de Omgevingsdienst IJsselland, die de uitvoering van de VTH-taken op het gebied van het milieu op zich heeft genomen. Dat ging gepaard met enige kinderziekten. De gemeente denkt dat de meeste onduidelijkheden inmiddels zijn weggenomen. Ook is er een gewijzigde rolverdeling tussen de brandweer en de gemeente. Nu de brandweer is opgegaan in de Veiligheidsregio IJsselland, moet de gemeente zelf het casemanagement als het gaat om brandveiligheid uitvoeren.

Pilot
Verder verandert de gemeentelijke taak voor het bouwtoezicht. Vooruitlopend op het nieuwe landelijke beleid is de gemeente Raalte, in nauwe samenwerking met de Raalter bouwbedrijven, een pilot gestart. Daarbij wordt er, samen met vertegenwoordigers van Raalter bouwbedrijven, bekeken hoe het proces van vergunningverlening en toezicht bij de omgevingsvergunning efficiënter ingericht kan worden. Wat voor gevolgen dat heeft voor het aantal inzetbare uren, is nog niet duidelijk. 

Ook de handhaving van het nieuwe groenbeleid gaat tijd kosten. Daarbij wordt de strategie van high trust, low tolerance en high penalty gehanteerd. Tevens vergen de voorbereidingen voor de nieuwe Omgevingswet extra inspanningen. Daarnaast verwijst de gemeente ook naar de nieuwe filosofie achter de dienstverlening: gewaardeerd partnerschap. De uitvoer van deze visie zorgt voor meer overleg en afstemming en kost dus ook meer tijd.

Verder kreeg de gemeente in 2017 te maken met enkele complexe, grootschalige bouwwerken, die veel tijd eisten. Alleen het toezicht op en de begeleiding van de nieuwbouw van Tijenraan kostte vorig jaar naar schatting zevenhonderd mensuren. Daarnaast neemt ook het aantal klachten in het publieke domein toe. Denk aan klachten/meldingen aangaande hondenpoep en zwerfvuil. Ook het aantal uren dat besteed wordt aan het toezicht op sloopwerkzaamheden met asbest neemt toe. De gemeente verwacht dat deze stijging, met het verbod van 2024 in het vooruitzicht, de eerstkomende tijd gaat voortzetten.

Recreatiewoningen
Daarnaast houdt de gemeente ook rekening met extra inspanningen op het gebied van toezicht en handhaving op permanente bewoning van recreatiewoningen. Vanaf 2017 heeft dat niet meer plaatsgevonden. Een recente steekproef op één van de recreatieparken wijst uit dat het aantal inschrijvingen echter significant toeneemt. In 2016 was het aantal permanent bewoonde recreatiewoningen op dit park door strikte handhaving teruggebracht tot vier woningen. Controle van het BRP wijst uit dat het aantal inschrijvingen momenteel op 95 bewoners verdeeld over 39 recreatiewoningen staat.

Raalte benadrukt dat de onduidelijkheden binnen het vergunningsverleningsproces nimmer geleid hebben tot risicovolle situaties. De Provincie, in haar rol als toezichthoudend orgaan, beveelt aan om de gedateerde beleidsplannen voor Milieu, Bouw en Ruimtelijke ordening, en de daarin geformuleerde prioriteiten zo spoedig mogelijk te herzien en opnieuw te definiëren in een integraal VTH-beleid. Daarnaast heeft de provincie ook kritiek. Overijssel is van mening dat Raalte al in 2017 een actueel en volledig VTH Beleid had moeten hebben. Raalte verwacht dat nog dit jaar vast te kunnen stellen. De gemeente combineert dat met de nieuwe Omgevingswet. Die laatste laat nog even op zich wachten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.