raalte sluit 2017 financieel iets gunstiger af dan verwacht

Wethouder Frank Niens is tevreden met dit resultaat en trots op Raalte: “De jaarrekening 2017 is de laatste jaarrekening van de collegeperiode 2014-2018. Het college kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen raads- en collegeperiode. De ambities zoals neergelegd in het Hoofdlijnenakkoord 2014-2018 zijn gerealiseerd ondanks het doorvoeren van forse bezuinigingen. Samen met de raad, college en ambtelijke organisatie staan we steeds meer en beter in verbinding met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De bestuurscultuur is gegroeid naar meer onderling vertrouwen, transparantie en collegialiteit met respect voor elkaars rol. We kunnen terugkijken op een collegeperiode waarin veel is gerealiseerd. Hieraan hebben we met z’n allen, ook in 2017, hard gewerkt en daar zijn we trots op. Het smaakt ook naar meer voor de komende bestuursperiode waarin zich opnieuw grote maatschappelijke opgaven aandienen en veranderingen zich in steeds sneller tempo opvolgen”.

Financieel resultaat 2017
Bij de zomernota 2017 was nog rekening gehouden met een negatief resultaat van €1,95 mln. waarvoor dekking is aangewezen via de algemene bestemmingsreserve.
Bij het afsluiten van de jaarrekening 2017 valt het resultaat € 0,32 mln. voordeliger uit dan bij de zomernota 2017 werd verwacht. Dit resultaat is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de volgende meevallers: meer baten omgevingsvergunningen, lagere uitgaven leerlingenvervoer, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en een positieve afrekening van de belastingdienst over voorgaande jaren. Daarnaast waren er ook tegenvallers: een lagere algemene uitkering en een hogere storting in de voorziening pensioenen wethouders alsmede nog een aantal kleinere “plussen en minnen”.

Gezonde financiële positie
Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat de gemeente Raalte een gezonde financiële positie heeft. De financiële wendbaarheid en weerbaarheid is op niveau en het weerstandsvermogen is toegenomen.

 

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.