arie pvda wil democratische vernieuwing stimuleren

Beleid stopt niet bij de gemeentegrens
Er zijn steeds meer taken die een gemeente niet zelfstandig kan regelen. Taken die we in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld buurtgemeenten of de provincie moeten oppakken. Denk aan gemeenschappelijke regelingen zoals de veiligheidsregio, de arbeidsmarktregio en de regionale uitvoeringsdienst. In al deze vormen worden taken uitgevoerd die voor de inwoners van onze gemeente belangrijk zijn. Toch ligt de besluitvorming niet alleen bij de gemeente. Alleen al door de simpele reden dat de regio’s groter zijn dan de gemeentegrenzen.

Samenwerken
Een paar weken geleden is het “Interbestuurlijke Programma” vastgesteld. Een programma dat zich richt op een veel nauwere samenwerking tussen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. De reden voor dit programma: oplossingen voor complexe thema’s (maatschappelijke opgaven zoals we dat in vakjargon noemen) kunnen niet meer door één organisatie afzonderlijk worden bereikt. Er is een samenhangende aanpak van de verschillende overheden nodig. Denk hierbij aan belangrijke onderwerpen als klimaatbeleid, regionale economie en een vitaal platteland.

Kortom: beleid op alle niveaus op elkaar afstemmen, minder langs elkaar heen werken en zorgen dat er over veel thema’s een gemeenschappelijke visie ontstaat. Ik denk dat dit een goede ontwikkeling is. Alleen al omdat een nauwe samenwerking en afstemming de kwaliteit en de effecten van beleid enorm verbeteren.
De keerzijde is dat de eigen “beslissingsruimte” van onze gemeente kleiner zal zijn. Het rijk en de provincie zullen namelijk kaders meegeven. Daarnaast hebben onze buurgemeenten natuurlijk ook opvattingen waarmee we rekening moeten houden.
De directe invloed van de inwoners, en de gemeenteraad, op de beleidskeuzes wordt daarmee kleiner.

Tegenstelling?
Enerzijds willen we als inwoners van de gemeente meer meepraten over en invloed hebben op het gemeentebeleid, anderzijds laten we steeds meer partijen meepraten waardoor de invloed blijft afnemen. Dit lijkt wat haaks op elkaar te staan, maar dat is niet het geval.

Inspraak van inwoners werkt!
Er zijn heel veel onderwerpen waarbij we als gemeente wel zelf eigen keuzes kunnen maken. En wij kiezen voor de dialoog. De dialoog met u: inwoner en belanghebbende.
U kent uw eigen straat, buurt of kern, en met u zijn er veel mensen die zich willen inzetten om het daar nog beter en mooier te maken. In Raalte hebben we goede ervaringen met inspraak en burgerinitiatieven. De proef die we hebben gedaan met ‘De raad op Pad’, waarbij raadsleden een kern bezochten en de inwoners van die kern konden aangeven wat er anders of beter zou kunnen, heeft heel goede resultaten opgeleverd. Samen met de inwoners van die kernen zijn allerlei dingen tot stand gekomen, van de aanleg van een skatebaan tot het verkeersveiliger maken van een weggedeelte.
Het groenbeleidsplan is gemaakt samen met inwoners van onze gemeente. Veel mensen met interesse en kennis van groen, maar met heel een verschillende achtergrond (variërend van LTO tot natuurorganisaties), hebben samen met de gemeente een plan gemaakt. Zij brachten hun kennis in en dat leidde niet alleen tot meer draagvlak voor het beleid, maar de opgeleverde kwaliteit verbeterde ook enorm.
Dezelfde aanpak wordt nu gekozen bij het verkeersbeleid, waaraan al meer dan 500 mensen een bijdrage hebben geleverd.

Blijven vernieuwen
Dit zijn allemaal voorbeelden van democratische vernieuwing. De betrokkenheid en inspraak van de inwoners bij beslissingen in de gemeente moet zich niet beperken tot één keer in de vier jaar een kruisje op een verkiezingsbiljet. Mensen die dat willen moeten betrokken worden de ontwikkeling van onze gemeente.
Het initiatief van “Mangs buj te Bange” is een heel mooi voorbeeld. Laten we vooral kijken hoe we deze ontwikkeling kunnen uitbouwen.
Wat de PvdA betreft komen er budgetten, waar kernen of wijken gebruik van kunnen maken om gewenste ontwikkelingen te realiseren. Uiteraard in samenwerking met de gemeente.

Tijden veranderen en democratie is niet in een vaste mal gegoten. Wij vinden dat inspraak en burgerinitiatieven vanzelfsprekend zijn in een tijd waarin participatie een modewoord is. De PvdA maakt er dan ook echt werk van. Dus mijn voorkeur: samenwerking en een duidelijke visie voor alle niveaus van bestuur als het moet (bijvoorbeeld bij projecten die grote gebieden aangaan). En lokale zeggenschap van inwoners als het kan. Dat is democratische vernieuwing op twee fronten.

Arie van der Wilt
Fractie PvdA Raalte

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.