eerste lustrum voor hart voor salland van rabobank

Met de persoonlijke stemcode kunnen zij van 9 tot en met 19 maart online stemmen op organisaties die zij een warm hart toedragen. Tijdens de stemperiode kan men online zien welke verenigingen en stichtingen aan Hart voor Salland meedoen. Veel deelnemers besteden zelf via acties op websites, social media, in cluborganen, lokale blaadjes of op een andere manier aandacht aan hun deelname aan Hart voor Salland; uiteraard met de oproep om op hen te stemmen.

Rabobank Salland stelt 160.000 euro uit haar winst beschikbaar om over de deelnemende organisaties te verdelen. Omdat elke stem geld waard is, roepen de deelnemers en de bank iedereen die een stemkaart ontvangt dan ook op om de stemmen niet verloren te laten gaan. Op maandagavond 16 april is de feestelijke Hart voor Salland-finaleavond in de Deventer Schouwburg. Dan wordt het aantal uitgebrachte stemmen gekoppeld aan het budget en wordt bekend welk bedrag op de cheque staat die de verenigingen en stichtingen op de finaleavond ontvangen.

Kijk hier voor meer informatie.

Meer foto's