raalte natuurlijk geachte media politiek is geen spelletje

Geachte media, organisatoren van politieke debatten: politiek is geen spelletje!

Raalte Natuurlijk wil af van de oude manier van politiek bedrijven. Daar hoort ook bij – ontdekken we – dat we af willen van de oude manier waarop de media de politiek begeleidt. Maar dat is heel ingewikkeld.

Debatten
Stel dat we niet meedoen aan de debatten die in de gemeente gehouden worden. Dan wordt toch steeds maar weer gezegd: Raalte Natuurlijk doet niet mee.
Stel dat we tijdens die debatten dwars gaan liggen en zeggen dat we helemaal niet van het debatteren zijn, dat wij veel liever de dialoog aangaan, dan ben je overgeleverd aan de media die er verslag van zullen doen vanuit het oude denken.

Kieswijzers
Stel dat we niet mee doen aan de kieswijzer van De Stentor, dan zijn we misschien de enige partij die er niet tussen staat en vallen we niet op.
Stel dat we bij de meeste van die dertig stellingen ‘neutraal’ invoeren (want dat zijn we, omdat we er eerst een goed gesprek over willen voeren met de samenleving en met collega-politici), dan komen we bij geen stemwijzerinvuller uit de hoge hoed als precies die partij die bij jou past.

Stel dat we in het Weekblad voor Salland niet in vijftig (!) woorden uit kunnen leggen hoe we de gemeente duurzaam willen maken en wat we vinden van hogere of lagere belasting, moeten we dan maar niet mee doen en daar dus onzichtbaar zijn?

Stellingen, standpunten… als politieke partij hebben we er daar meer dan zat van. Kijk maar eens op raaltenatuurlijk.nl of op onze facebookpagina. Maar voor die debatten en de kieswijzers zijn we afhankelijk van stellingen en standpunten die anderen voor ons bedenken. Dan moet je ineens reageren op zaken die je misschien iets minder belangrijk vindt. Of de stellingen worden dusdanig geformuleerd dat ze bijna onmogelijk te beantwoorden zijn.

Voorbeelden
De kieswijzer van de Stentor vraagt of we eens of oneens zijn met ‘De gemeente moet meer doen om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden’.
Daar kun je het bijna niet mee oneens zijn. Maar als je kijkt wat Raalte allemaal doet voor ouderen, dan nemen we daar als Raalte Natuurlijk ons petje diep voor af. Fantastisch, zo veel er in de gemeente gedaan wordt voor ouderen.
Maar moeten we dan ‘oneens’ invullen?

Of deze: De politie moet meer controleren op de verkeersveiligheid in dorpskernen.
Eerst maar eens de vraag hoe verkeersveilig het nu is. En wie de eventuele onveiligheid veroorzaakt. Hebben we het over sluipverkeer (dat er niet thuishoort) of grote tractoren (die er wel thuishoren). En is het dan aan de politie op te treden? Moet de gemeente iets doen? Volstaat een goed gesprek met loonwerkers?
Geen ruimte voor nuance: het is ‘eens’ of ‘oneens’!

Wat dacht je van deze vragen van het Weekblad voor Salland:
– Iedereen heeft zijn mond vol over duurzaamheid. In Duitsland hebben honderdduizenden gezinnen na de Energiewende moeite om hun energierekening te betalen. Hoe gaan jullie ervoor zorgen/waken dat duurzaamheid betaalbaar blijft?
– Sommigen spreken over een kloof tussen stad en platteland. Bent u het daar mee eens en zo ja, wat kan het platteland daaraan doen?
Gelieve in vijftig woorden uiteenzetten wat jullie standpunt is…

Andere debatten
Niet alleen de media dwingen ons in een keurslijf. Bij het debat van Raalter werkgevers krijgen we de stellingen niet vooraf. Kennelijk is het niet de bedoeling eerst goed na te kunnen denken over een onderwerp, maar wordt het een wedstrijd wie het best van de tongriem gesneden is.

Bij een debat voor 55-plussers krijgen we vijf stellingen en per stelling twee minuten. “Stipt” staat erachter. Benieuwd of 55+’ers vijf stellingen x tien partijen x twee minuten aan gaan kunnen. Ik waag het niet mijn HBO-studenten van rond de 20 jaar oud daar aan bloot te stellen.

Meedoen of niet
Moeten we tegen wil en dank ons conformeren aan de oude politiek en de oude journalistiek. Je hebt uiteindelijk ook maar één kans om je te profileren. 21 Maart gaan we naar de stembus, die dag moet je op het netvlies van de kiezer staan.

Extra gevaar is dat je de media niet tegen je in het harnas moet jagen. Want journalisten zeggen altijd wel dat ze objectief en neutraal zijn, maar daar is natuurlijk helemaal niks van waar. Voorbeeldje? Als iemand zich bij een partij voegt is dat geen nieuws volgens de wetten van de (Sallandse) media. Als iemand die partij verlaat wel. Feitelijk is het natuurlijk beide keren nieuws, maar op de een of andere manier is dat laatste toch iets interessanter voor journalisten.

Zie daar de spagaat van Raalte Natuurlijk, en nieuwe partij die met nieuwe ideeën en nieuwe inzichten in een oud model stapt.

Harrie Kiekebosch
Lijsttrekker Raalte Natuurlijk