peter moorman inburgering

Een vriend van me geeft taalles aan nieuwkomers. Dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd. Hij vindt het erg leuk om te doen, maar aan één ding ergert hij zich rot. Het feit dat nieuwkomers die examen hebben gedaan bijna twee maanden moeten wachten op hun uitslag. Deze mensen zijn vaak gemotiveerd om de arbeidsmarkt op te gaan maar moeten in de wachtkamer plaatsnemen. Ook maakte hij een situatie mee van een statushouder die een sollicitatiegesprek had, maar dit moest afzeggen omdat deze persoon zich moest melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die weigerde een andere datum te prikken. Dat moet anders.

Als het gaat om integratie van statushouders is de taal essentieel. Taal is een voorwaarde voor succes op de arbeidsmarkt. Onze gemeente is al op de goede weg en combineert het leren van de taal en het vinden van een stage- of werkplek. Daarmee zijn inmiddels prima ervaringen opgedaan. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Het kabinet wil dat de gemeenten het voortouw pakken bij de inburgering. Daarvan ben ik een groot voorstander. Gemeenten zijn erop ingericht om deze rol te vervullen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit er bij het kabinet voor, dat:

  • De regie op inburgering bij gemeenten komt te liggen en dat de beschikbare financiën naar de gemeenten komen;
  • Wet- en regelgeving op elkaar wordt afgestemd. Het is bijvoorbeeld lastig van taalaanbieders te horen of een statushouder vooruitgang boekt;
  • Er meer mogelijkheden komen om trajecten van taal, opleiding en werk te combineren.

Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. De nieuwkomers leren sneller de taal en de cultuur. Ze burgeren sneller in en vinden sneller werk, waardoor tevens een bijdrage wordt geleverd aan de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente dit kan realiseren. De inzet van D66 voor de komende bestuursperiode zal zijn een gemeentelijk programma waarin inburgering, integratie en participatie zoveel mogelijk gelijk opgaan.